inloggen  |  aanmelden

Stedendriehoek kritisch over Omgevingsvisie Gelderland

Gepubliceerd op: 27 Maart 2014

De regio Stedendriehoek is kritisch over de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland. Er zijn vooral bezwaren over de manier waarop nieuwe afspraken over woningbouwprogrammering gemaakt kunnen worden. De regio Stedendriehoek bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.
 

De regio vreest dat de nieuwe Omgevingsvisie te weinig ruimte laat voor co-creatie op dit onderwerp. De Stedendriehoek vindt een te eenzijdige focus op aantallen woningen contraproductief en niet in lijn met de economische mogelijkheden. De regio is bezig met het opstellen van een regionale woonagenda. De regio Stedendriehoek wil wat betreft de woningbouwprogrammering een lans breken voor het werken met bandbreedtes voor wat betreft de aantallen. Een kader is wenselijk, maar wel met flexibiliteit om op de juiste plek de goede dingen te kunnen doen.
 
Volgens de Stedendriehoek moet de focus liggen op het stimuleren van de bouw op goede plekken met het juiste aanbod. Hierdoor kan de regio verschillende woonmilieus blijven aanbieden voor de woonconsument uit en van buiten de regio. Daarnaast wil de regio aandacht voor creatieve oplossingen voor leegstaande panden, voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en voor gevolgen voor de woningmarkt van de kanteling van de zorg.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...