inloggen  |  aanmelden

Stedelijk netwerk MONT viert jubileum.

Gepubliceerd op: 2 Februari 2015

Het stedelijk netwerk MONT bestaat 25 jaar. Dit grensoverschrijdend netwerk bestaat uit de steden Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente (Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Oldenzaal). Om de langdurige samenwerking te vieren was er op 30 januari een feestelijke jubileumbijeenkomst in Münster.

In 25 jaar heeft de samenwerking al allerlei belangrijke opbrengsten gehad voor de regio. Verschillende thema’s zijn in het verleden opgepakt: toerisme, infrastructuur, ruimtelijke ordening, sport, cultuur, economie, onderwijs. Over deze thema’s wisselen ze ervaringen, informatie en projectvoorbeelden uit. Maar ook werken de steden samen aan studies en publicaties, lobbyen ze samen en ontwikkelen ze projecten om de verbinding met elkaar te verbeteren. Daarnaast is MONT ook belangrijk als doelgebied van Europese ontwikkelingsprogramma's. Wat de deelnemende steden alleen niet kunnen realiseren, bereiken ze samen wel. Hoe meer steden achter een project staan en de aanvraag steunen, hoe meer kans op financiële steun vanuit Europa.
 
Burgemeester Sander Schelberg vindt deze samenwerking erg belangrijk. De contacten die hij heeft met onder andere de burgemeester van Münster hebben Hengelo al veel opgeleverd. Een concreet voorbeeld is de ontslaggolf in de kinderopvang. Burgemeester Schelberg heeft dat onder de aandacht gebracht van zijn collega uit Münster en dat heeft eraan bijgedragen dat Twentse medewerkers in Duitsland aan de slag konden. Ook werken de steden aan afspraken over de geldigheid van diploma’s, zodat Nederlandse werknemers makkelijker in Duitsland aan de slag kunnen en omgekeerd.
 
Ook is MONT bezig met het verbeteren van de bereikbaarheid van de steden binnen alle vormen van transport. Uitgangspunt is dat de reistijd tussen de stedelijke centra en de Randstad en Berlijn wordt verminderd, waardoor deze centra sneller en beter bereikbaar worden vanuit de MONT-steden. Vanuit Europa is subsidie toegezegd voor de autosnelweg A1/E30 in het TEN-T project (verbindingslijn Amsterdam-Berlijn). Dankzij MONT heeft dit project aandacht gekregen binnen Europa.

Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...