inloggen  |  aanmelden

Start saneringswerkzaamheden Noordereiland in Zwolle

Gepubliceerd op: 28 Oktober 2015

Antea Group is met de saneringswerkzaamheden op het terrein van de voormalige gasfabriek op het Noordereiland in Zwolle gestart. Als alles klaar is ligt er straks een mooi nieuw park met wandel- en fietspaden en verblijfsmogelijkheden langs de stadsgracht. Maar eerst moet er ruim 500 vrachtwagens aan vervuilde grond weggehaald worden.
 

De sanering duurt tot en met december 2015. Er zal stankoverlast voor de omgeving optreden, omdat er bij het graven vervuilde stoffen vrijkomen. Het is niet schadelijk voor de volksgezondheid maar wel hinderlijk.

Stankoverlast
Het gaat het met name om stoffen als benzeen en naftaleen die een vieze geur veroorzaken. Antea Group probeert de stankoverlast met grote schermen en vernevelingsapparatuur tot een minimum te beperken, maar zal er niet in slagen om de stank helemaal weg te houden.

Grond per schip vervoerd
De grond wordt twee meter diep tot aan het grondwater afgegraven. De afvoer van de vervuilde grond en de aanvoer van schone grond gaat per schip via de stadsgracht. Op die manier worden de omwonenden en de infrastructuur van Zwolle niet belast met het aan en afrijden van grote vrachtwagens. De sanering wordt dit jaar voortvarend aangepakt omdat er nog een rijkssubsidie beschikbaar is voor het schoonmaken van voormalige gasfabriek terreinen.

Bekijk hier de verslaggeving van RTVOost.

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...