inloggen  |  aanmelden

Start blootstellingsonderzoek omwonenden en bestrijdingsmiddelen

Gepubliceerd op: 12 Mei 2014

Het RIVM gaat onderzoek doen naar blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Het onderzoek zal meerdere jaren duren en begint met een pilot. Het bouwt voort op een advies van de Gezondheidsraad en gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 

In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk of en hoeveel deze mensen blootgesteld zijn aan bestrijdingsmiddelen en hierdoor gezondheidsschade oplopen. Daarom coördineert het RIVM de pilot gericht op een meerjarig onderzoek naar de blootstelling van deze omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Dit onderzoek bouwt voort op een advies van de Gezondheidsraad.
 
Er is nauwelijks wetenschappelijke kennis over de blootstelling en gezondheidstoestand van omwonenden van agrarische percelen in Nederland. Uit buitenlands onderzoek komen enige aanwijzingen dat omwonenden gezondheidsrisico's kunnen lopen. Het aantal onderzoeken is echter klein en veel onderzoek kent beperkingen. Er is dus behoefte aan gedegen onderzoek naar de situatie in Nederland.
 
Omwonenden van landbouwpercelen, de agrarische sector, de agrochemische industrie, milieuorganisaties en overheden kunnen meedenken over de aanpak van het onderzoek. Zij zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep, die in verschillende fasen van het onderzoek betrokken wordt.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...