inloggen  |  aanmelden

Stadsregio Amsterdam investeert in fiets

Gepubliceerd op: 29 Juni 2015

De Stadsregio Amsterdam wil de komende 10 jaar zo'n 200 miljoen euro investeren in onder andere fietsinfrastructuur, fietsparkeermogelijkheden en verkeersveiligheid voor fietsers. Dat staat in de Investeringsagenda Fiets die op 16 juni 2015 door de Regioraad werd vastgesteld. Hiermee wil de Stadsregio Amsterdam het fietsgebruik stimuleren en de verkeersveiligheid verbeteren.

In een regio waar de bereikbaarheid een knelpunt is, draagt de fiets bij aan een betere doorstroming. Mede dankzij de opmars van de elektrische fiets, kan de fiets op afstanden tot 15 kilometer als vervanging dienen voor auto en openbaar vervoer als er goede fietsroutes zijn. Door goede stallingsmogelijkheden bij tram- en bushaltes en trein- en metrostations kan de fiets in combinatie met openbaar vervoer ook een alternatief zijn voor de auto op langere afstanden.
 
De maatregelen uit de Investeringsagenda Fiets bestaan onder meer uit het verbeteren van de fietsinfrastructuur in de regio, fiets parkeren in stadscentra en bij de haltes van OV-stations. Daarnaast is er aandacht voor verkeersveiligheid, innovaties, onderzoek en gedragsmaatregelen. Om gemeenten te helpen meer zwakke schakels in het regionale fietsnetwerk te verbeteren, financiert de Stadsregio hier de komende tien jaar extra aan mee.
 
Een netwerk van hoogwaardige, snelle routes is een van de ambities van de Investeringsagenda Fiets. Deze routes bestaan uit vrij liggende fietspaden. Met name tussen Amsterdam en gemeenten in de regio, maar ook tussen regiogemeenten onderling. De fietspaden moeten goede verharding, bewegwijzering en zo min mogelijk obstakels hebben. Ook moeten ze geschikt zijn voor recreatie en toerisme. Samen met gemeenten en provincies wordt nu per fietscorridor begonnen met de uitwerking van de routes.
 
Om de ontwikkeling van het fietsgebruik in de regio te stimuleren heeft de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam de Investeringsagenda Fiets vastgesteld. Hierin wordt de ambitie voor de fiets tot en met 2025 benoemd. Het doel hierbij is om groei van het fietsgebruik in de regio verder te stimuleren en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...