inloggen  |  aanmelden

Stad toegankelijker door introductie meldpunt

Gepubliceerd op: 1 Mei 2019

Om de gemeente beter bereikbaar te maken en houden, opent Amstelveen een meldpunt waar inwoners met een beperking kunnen laten weten waar zij belemmeringen ondervinden in de openbare ruimte.
 

In verschillende wijken van de gemeente vonden de toegankelijksheidsschouwen plaats. Daarbij wordt in een wijk samen met ervaringsdeskundigen bekeken hoe het met de toegankelijkheid is gesteld, bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel. Hierna is het meldpunt Toegankelijk Amstelveen geïntroduceerd. Een laagdrempelig meldpunt was een van de belangrijkste wensen van de deelnemers. Wie nu een belemmering in de openbare ruimte tegenkomt, kan dat per e-mail laten weten.
 
Wethouder Floor Gordon: ‘In veel gevallen kan een probleem binnen een paar dagen opgelost worden, maar dan moeten wij als gemeente wel weten waar er een probleem is.’ Ook meldingen die niet direct afgehandeld kunnen  worden zijn welkom. ‘Wanneer ingrijpende aanpassingen nodig zijn kunnen we bekijken of het eventueel mogelijk is om te schuiven in de meerjarenplanning voor de herinrichting van de openbare ruimte.’ Gordon benadrukt het belang van de nieuwe meldplek: ‘Het is belangrijk dat Amstelveners gebruik gaan maken van dit meldpunt. Zo lossen ze niet alleen een probleem voor zichzelf op, maar ook voor een ander.’
 
Amstelveen is niet de eerste gemeente met een meldpunt toegankelijkheid. Ook Zoetermeer wil het graag weten als er belemmeringen zijn. Rond openbare gebouwen, bij een doorgang op straat, bij evenementen en ook bij het gebruik van de gemeentelijke website. De gemeente roept inwoners op een melding te maken over de (on)bereikbaarheid en toegankelijkheid. Inwoners kunnen een online formulier invullen en foto’s van de situatie meesturen. De gemeente handelt de melding vervolgens zelf per verantwoordelijke afdeling af. Als het gaat om een melding van een gebouw dat niet van de gemeente is, wordt geprobeerd deze door te zetten naar de eigenaar. Zoetermeer zet ook op andere gebieden in om toegankelijkheid te bevorderen. Zo is er bijvoorbeeld ook een toegankelijkheidsraad die een oogje in het zeil houdt. Ook zijn er ondergrondse afvalcontainers die voorzien zijn van een bedieningszuil die teksten in het display uitspreken voor blinden en slechtzienden.
 
De gemeente Zwolle richtte de site toegankelijkestad.Zwolle.nl op. Die is gebaseerd op de visie voor toegankelijkheid. Er staat veel informatie op voor verschillende doelgroepen. Ontwerpers kunnen er bijvoorbeeld de richtlijnen lezen. En ook hier kan melding worden gemaakt van een onwenselijke situatie (zoals het ontbreken van op- en afritjes in de stoep en het ontbreken van blindengeleiding) of juist een idee of innovatie.
 
In veel gemeenten kun je een melding maken over de openbare ruimte in het algemeen, waarbij toegankelijkheid een onderdeel is. In Haarlem kun je bijvoorbeeld op verschillende categorieën een uitgebreide melding doen, met of zonder DigiD. Ook in Nijmegen is dat het geval. Wie hier een melding wil maken van een verzakte of slechte aansluiting van een voetpad of een trottoir dat niet verlaagd is, kan dit aan de gemeente laten weten via de site of de app Meld & herstel. Bij de melding kunnen inwoners de locatie aangeven, een categorie (zoals ‘hindernis bij lichamelijke beperking’), een omschrijving van de situatie en foto’s uploaden. Wat ernstig en dringend is, wordt snel verholpen. Minder dringende zaken worden ingepland. In de app is de voortgang van de melding te volgen.
 
Bron: gemeente.nu

Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...