inloggen  |  aanmelden

Spectrum Openbare Verlichting groeit!

Gepubliceerd op: 30 Oktober 2014

Openbare verlichting (OVL) is zo verweven in de buitenruimte en zo vanzelfsprekend dat het vrijwel niet meer opvalt. Toch is het een vak apart en is er veel kennis en ervaring nodig om OVL verantwoord toe te passen. Spectrum Advies & Design is een onafhankelijk adviesbureau voor openbare verlichting (OVL). Sinds 2007 ondersteunt Spectrum overheden en bedrijven op alle vlakken van OVL. Denk daarbij aan planvorming, beleid, engineering, contractvorming en –ontvlechting, directie en toezicht bij de uitvoering.

Historie
Hoewel nog geen 8 jaar oud beschikt Spectrum over meer dan 200 jaar cumulatieve ervaring op verlichtingsgebied; bijvoorbeeld in het opstellen van onderhoudscontracten. Een kwart van de Nederlandse verlichtingsinstallaties wordt onderhouden volgens een door Spectrum opgesteld onderhoudsbestek.
Medewerkers zijn afkomstig uit verschillende disciplines zoals Rijkswaterstaat, gemeente, aannemerij en adviesbureaus. Door dit verschil in afkomst benaderen we vragen vanuit verschillende invalshoeken.
 
Symposium
Kenmerkend voor Spectrum is kwaliteit, integriteit en de liefde voor het vak.  We dragen bij aan de normering op het gebied van OVL en apparatuur en het verspreiden van kennis en kunde.
In dat kader organiseert Spectrum jaarlijks het Symposium Openbare Verlichting. Hierbij worden actuele thema’s op het gebied van OVL gepresenteerd maar zullen ook vrijwel alle OVL betrokken leveranciers hun producten tonen op een beursvloer. Meer informatie over dit symposium OVL2015 kunt u vinden op www.ovl2015.nl. Via deze site kunt u zich ook aanmelden als bezoeker
 
Spectrum Beheer & Ontwerp
De laatste tijd groeit de behoefte aan ondersteuning bij administratief beheer en operationeel advies van OVL. De ervaring leert dat daarbij een andere benadering geldt dan Spectrum Advies & Design gewend is. Immers dit betreft veelal het onderhoud met telkens terugkerende werkzaamheden. Sinds kort zijn deze activiteiten onder gebracht in Spectrum Beheer & Ontwerp, onder leiding van Bart Kerpershoek.
 
iAsset
Spectrum Beheer & Ontwerp is ontwikkelpartner en leverancier van iASSET, het beheerprogramma voor alle entiteiten van de openbare buitenruimte. Het beheersysteem iASSET biedt de mogelijkheid om de openbare verlichting op een professionele manier te beheren. Tevens biedt dit integrale beheersysteem de mogelijkheid om ook het beheer van verhardingen, gebouwen, water, meubilair, groen, kabels en leidingen, spoor en riolering op één plek te regelen. Objecten zijn gemakkelijk te vinden door het vakgebied te selecteren waar het object onder valt. Het systeem is tevens geschikt voor de vanaf 2020 verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
  
Zowel Spectrum Advies & Design als Spectrum Beheer & Ontwerp zijn te bereiken via www.openbareverlichting.nu
 

Een greep uit ons leveranciersregister


TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...