inloggen  |  aanmelden

Spectrum heeft een heldere kijk op praktisch renoveren met beleid

Gepubliceerd op: 20 April 2015

U wenst het renovatiebudget te vertalen naar een concreet renovatieplan. Met zicht op quick wins, energiebesparing en kostenbesparing. Praktisch en uitvoerbaar, afgestemd op uw vervangingsbeleid. Het liefst stap voor stap, met ruimte voor voortschrijdend inzicht. Spectrum presenteert u graag haar methode.


Niet alleen beleidsmatig inzicht, maar ook de vertaling van het beleid, naar beheermaatregelen en praktische en haalbare uitvoering.
Gedurende het hele proces blijven doelstellingen praktisch en haalbaar. De opdrachtgever kan meekijken met het proces van totstandkoming.

Van beleidsdoelen naar haalbaarheid
Welk effect heeft de vervangleeftijd van de armaturen? Hoeveel daalt het vervangingsbudget als vervangleeftijden worden opgerekt? Zijn er quick wins? Zoeken naar de juiste balans tussen investeringen en effect draagt bij aan inzicht in de haalbaarheid van beleidsdoelen.

Invulling aan SER energie akkoord
Naast een flinke energiebesparing in 2020 zijn ook doelen geformuleerd voor het dimmen van verlichting en het toepassen van energiezuinige verlichting. Spectrum becijfert hoe SER gehaald wordt. 

Beheerplan: inzicht in deelprojecten
In de beheerplanfase vindt de vertaling naar projecten plaats. Het beschikbare budget is leidend, de besparingseffecten komen in beeld. Of andersom!
Elk project krijgt een planjaar, afgestemd op het beschikbare budget. Maar ook rekening houden met de grote renovatiecycli in de gemeente!

Precies wat u wilt zien!

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...