inloggen  |  aanmelden

Social return in de praktijk

Gepubliceerd op: 17 April 2013

Aannemerscombinatie BTL Realisatie, Van Huizen Groenvoorziening en AK Barendregt heeft vier deelgemeenten van Rotterdam in onderhoud. In het kader van Social Return zijn in het bestek diverse voorwaarden opgesteld. Een van de voorwaarden is dat 57 medewerkers van de Sociale Werkplaats uit Rotterdam (Robedrijf Groen) meewerken aan het project. De aannemerscombinatie begeleidt deze medewerkers en zorgt ervoor dat de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt kleiner wordt of zelfs helemaal vervalt.


Plan van Aanpak
Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen, is begin van dit jaar een plan van aanpak opgesteld. Hierin zijn vier belangrijke doelen opgenomen:het motiveren en stimuleren van de medewerkers;

  • het motiveren en stimuleren van de medewerkers;
  • het productief inzetten van de medewerkers;
  • het begeleiden en opleiden van de medewerkers;
  • het re-integreren van de medewerkers die een kans hebben op de arbeidsmarkt.

De praktijk
Een belangrijk onderdeel is het coachen en de begeleiding op de werkvloer. Mooie woorden die ook in praktijk gebracht moeten worden. Daarom is een cursus ‘omgaan met SW-medewerkers’ georganiseerd. Uitgangspunten zijn de capaciteiten van de SW-medewerkers en het vinden van de juiste manier om deze tot bloei te laten komen. 

Sociaal en productief
Het is de kunst om sociaal te zijn maar tevens de productie op een aanvaardbaar niveau te houden. Johnny de Krijger (Projectleider bij BTL Realisatie) begeleidt de SW-medewerkers op de werkvloer. “Deze medewerkers hebben een andere aanpak nodig dan reguliere werknemers. Aan de hand van individuele gesprekken en het opstellen van een PersoonlijkOpleidingsPlan (POP) zijn de SW-medewerkers gescreend.” vertelt Johnny de Krijger. “Elke medewerker heeft zijn eigen verhaal. We krijgen bijvoorbeeld te maken met faalangst, autisme, verstandelijk zwakkere medewerkers en impulsieve mensen. Samen met de voormannen en projectleiders kijk ik naar de mogelijkheden van elke individuele medewerker. Aan ons de uitdaging om de juiste benadering te zoeken en de mensen te motiveren en begeleiden.” aldus Johnny de Krijger.


Verzuim en verlof
Alle SW-medewerkers zijn vanuit het Robedrijf Groen gedetacheerd. Samen met de teamleiders houden we de mensen goed in de gaten. Een voorbeeld hiervan is de strakke controle op het ziekteverzuim. Mensen melden zich niet ziek maar vragen ziekteverzuim aan. De medewerker moet zich volledig verantwoorden waarom hij (ziekte)verzuim aanvraagt. Het kan dus voorkomen dat een (ziekte)verzuimaanvraag wordt omgezet in een verlofaanvraag.


Social return in de praktijk is meer dan het volgen van richtlijnen en toepassen van theoretische modellen. Het is een project op zich waar veel energie in gestoken moet worden. Als we kijken naar de ontwikkeling van de medewerkers, de productiviteit en inzet van alle betrokkenen, dan kijken we terug op een geslaagde start van het project. 


Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Johnny de Krijger, Projectleider in Bruinisse (0111 48 21 87). Voor algemene informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met een vestiging bij u in de omgeving.
 
Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...