inloggen  |  aanmelden

SmartCity en objectenregistratie

Gepubliceerd op: 15 Februari 2016

Informatie vindt op steeds verfijndere manieren zijn weg naar eindgebruikers. We zijn ooit begonnen met het ’vastleggen en hebben’ van vooral statische informatie over objecten (gebouwen, wegen) of subjecten (bedrijven, personen). Alle ontwikkelingen van dit moment zijn gericht op het ’delen en gebruiken’ van al die informatie.

Daarnaast staan we aan de vooravond van een heel nieuwe fase in de evolutie van onze informatiemaatschappij: het ’internet der dingen’. Steeds meer apparaten en apparaatjes zijn verbonden met het internet en lozen daar direct informatie. Grote centrale spelers en kleine startups routeren die informatie naar individuele personen. Die personen zijn direct bereikbaar via hun smartphone die doorgeeft waar ze zijn, waar ze hun boodschappen doen, hoe hun agenda er uit ziet enzovoort.
 
Internet der dingen
De dynamische wereld van smartphones krijgt een broertje in de vorm van sensoren en bakens. Sensoren nemen veranderingen waar. Denk daarbij niet alleen aan bezet/vrij en vol/leeg, maar ook aan voortdurende waarneming van bijvoorbeeld temperatuur, gassen, rook, fijnstof, gedrag van(groepen) mensen en verkeersbewegingen. Bakens sturen binnen een beperkte straal gericht informatie naar individuele personen. U komt ze steeds vaker tegen in winkelcentra, stations en musea of op specifieke plekken in de openbare ruimte.

SmartCity
Met de komst van het internet der dingen krijgen we de beschikking over allerlei vormen van real time informatie. Dit biedt enorme kansen voor nieuwe toepassingen en optimalisatie van bestaande werkwijzen. Met het internet der dingen kunnen we (het leven in) de openbare ruimte veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. We hebben het dan over een SmartCity.Een SmartCity staat of valt met veel en verschillende soorten informatie. Al die informatie moet ad hoc met elkaar gecombineerd kunnen worden. Slimheid laat zich niet voorprogrammeren, maar manifesteert zich op het moment dat ze nodig is. Een rookmelder die een alarmsignaal uitstuurt weet zelf niet dat hij zich vlakbij een LPG-tank en een school bevindt. Hij kan ook niet weten dat er over 3 minuten een volle tankauto voorbij komt. Die ruimtelijke verbanden moeten dus ergens achterhaald kunnen worden. Hoe meer verbanden we kunnen achterhalen, hoe beter we kunnen inspelen op het rookalarm.
 
Objectenmodel
De SmartCity ontleent zijn bestaansrecht niet alleen aan calamiteiten. In het gewone, dagelijkse leven profiteert elke burger er op zijn eigen manier van. Sensoren detecteren allerlei gebeurtenissen die van belang zijn voor het gedrag, het leef/wooncomfort en de veiligheid van zijn inwoners. Om het effect van gebeurtenissen op de omgeving te kunnen bepalen is een kwalitatief hoogwaardige, gestandaardiseerde beschrijving van die omgeving nodig: een objectenmodel. In Nederland hebben we de beschikking over landsdekkende (topografische) objectenmodellen zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie (kleinschalige) Topografie (BRT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daarmee ligt er een robuust fundament voor SmartCities.
 
Met NedCore sorteert u alvast voor
NedGraphics levert een integrale productensuite die volledig is afgestemd op de eisen die een SmartCity aan beheer, integratie en distributie van zijn objectenregistratie stelt. Ruim een kwart van alle Nederlandse gemeenten gebruikt NedCore voor het beheer van zijn objectenmodellen, zoals BGT/IMGeo. Die gemeenten beschikken daarmee over een toekomstbestendige integrale objectenregistratie. 
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...