inloggen  |  aanmelden

'Slim slopen' leidt tot extra werkgelegenheid en milieubesparing

Gepubliceerd op: 29 September 2011

Bij het slopen van gebouwen kan extra menskracht de inzet van machines terugbrengen. Dat leidt tot extra werkgelegenheid, minder CO2-uitstoot en betere mogelijkheden voor het hergebruik van materialen. Tot die conclusie komt het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam na een onderzoek omtrent Slim slopen.

Voor het onderzoek is een milieu-sloop-scan ontwikkeld die het sloop- en hergebruikproces analyseert op de uitstoot van de vervuilers koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxide (NOx). Uit een analyse van vijf sloopprojecten blijkt dat een sloopmachine in actie per uur 30 liter brandstof verbruikt en 90 kilo CO2 uitstoot. Toepassing van Slim slopen leidde bij de sloop van een flat in Hoogvliet tot een besparing van 3.000 liter diesel en 9.000 kilogram CO2. Rotterdam gaat het milieumodel beschikbaar stellen voor alle private en publieke partijen.

Handmatig slopen levert veel meer herbruikbaar materiaal op dan bij machinaal slopen mogelijk is. Ook daar ligt een behoorlijke milieuwinst. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de meeste winst is te halen wanneer het materiaal dicht bij de slooplocatie wordt hergebruikt. Een belangrijk sociaal aspect van `Slim slopen' is verder de inzet van langdurig werklozen. “Het is niet de bedoeling om álle machines door mensenhanden te vervangen, zegt Cor Luijten, projectleider van het Ingenieursbureau en lid van het Centraal College van Deskundigen Slopen in een persbericht van de gemeente Rotterdam. “Alleen dáár waar dat veilig kan en een beter resultaat oplevert, zowel technisch als sociaal. Ook mag het niet ten koste gaan van reguliere arbeidsplaatsen in de sector.”

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...