inloggen  |  aanmelden

Schoon Water Zeeland innovatieprijs voor onkruidbeheer met heet regenwater

Gepubliceerd op: 1 November 2017

Bestuurder Hendrik Jan ten Cate van ZLTO heeft op 26 oktober de Schoon Water Zeeland innovatieprijzen uitgereikt. De eerste prijs was voor Sinke onkruidbeheersing en groenzorg -die de onkruidbestrijding voor een aantal gemeenten verzorgt- voor onkruidbeheersing met heet regenwater. Naast de eerste prijs is ook de derde prijs voor een project dat gerelateerd is aan gemeentelijke werken. De gemeente Tholen eindigde op de derde plaats met een project waarmee zij in samenspraak met burgers het beheer van verhardingen aanpakt.

Het project Schoon Water Zeeland heeft als doel de belasting van grond- en oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het project richt zich op alle gebruikers van die middelen en zoekt samen naar manieren om minder middel te gebruiken of anders te gaan werken. De innovatieprijs is bedoeld om bijzondere initiatieven te ondersteunen en breder bekend te maken. 
 
Eerste prijs
De eerste prijs van 2.500 euro gaat naar Sinke onkruidbeheersing en groenzorg uit Kruiningen. Het bedrijf houdt de openbare ruimte van 3 gemeenten en van grote en kleine bedrijventerreinen onkruidvrij, met een heet-watertechniek. Hiervoor gebruikt de onderneming regenwater van de daken van een naburige kippenhouder.
 
Milieuvriendelijke onkruidbestrijding
Het opgevangen regenwater wordt ‘s nachts tot 95 graden verwarmt met houtsnippers. Zo heeft de vrachtwagen genoeg water om een hele dag onkruid te bestrijden. De jury ziet dit systeem als een verbetering van de bestaande heet-waterwerkwijze. Het regenwater, dat anders zou afstromen naar de Westerschelde, wordt van tevoren op een milieuvriendelijke manier verwarmt, zodat in het stedelijk gebied geen extra rookgassen meer ontstaan. Ook is de capaciteit zo dat grote oppervlaktes in één keer gedaan kunnen worden. 
 
Gemeentelijke oplossing
De tweede prijs van 1.500 euro gaat naar akkerbouwer Lennert den Boer uit Kerkwerve, die gebruik maakt van een rijpadensysteem. De derde prijs en de bijbehorende 1.000 euro ging naar de gemeente Tholen. De gemeente maakt samen met burgers plannen voor het onkruidvrij houden van verhardingen en voert deze plannen ook samen met de burgers uit. Volgens de jury draagt deze bijzondere samenwerking sterk bij aan bewustzijn en acceptatie en aan verantwoord milieugedrag van burgers. Ook meent de jury dat deze werkwijze ertoe leidt dat particulier gebruik van middelen afneemt.
 
Bron: AgriHolland en CLM Onderzoek en Advies.

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...