inloggen  |  aanmelden

Samenwerkingsverband van start met de FietsCoalitie

Gepubliceerd op: 30 Maart 2016

Havenbedrijf Amsterdam, TNO en de bedrijven BRIGHT UP, Count & Create en Ring-Ring zijn gestart met het gezamenlijke project de FietsCoalitie. Het project wordt ondersteund door de gemeente Zaanstad, de Stadsregio Amsterdam en het programma Beter Benutten. De Fietscoalitie wil mensen stimuleren en inspireren om duurzame mobiliteitskeuzes te maken, vooral door woon-werkverkeer per fiets te doen.

De aansluiting van het havengebied op Zaanstad verloopt via het Hoofdnet Fiets. Dit is het hoofdnetwerk van fietspaden dat leidt tot snelle fietsontsluiting in en met de stad. Het fietspad langs de Nieuwe Hemweg maakt onderdeel hiervan uit. Per spits maken zo'n 1000 fietsers gebruik van dit fietspad en de Hempontverbinding. Belangrijk dus dat al deze fietsers op een zo veilig mogelijke wijze hun werkplek of andere bestemming kunnen bereiken.
 
Havenbedrijf Amsterdam legt voor dit project vijf fietspaden aan. Deze fietspaden zorgen voor aansluiting op het hoofdnet van fietspaden. Ook is er aandacht voor het vergroten van het sociale veiligheidsgevoel door in de fietstunnel bij de Nieuwe Hemweg en de Transformatorweg de verlichting aan te pakken in combinatie met een verbetering van de bestrating, snoei van overhangende bomen en een lichtere kleur verf op de tunnelwanden met havenbeelden. De overige fietspaden volgen later dit jaar. De aanleg en het onderhoud van de fietspaden moet de veilige bereikbaarheid van het havengebied vergroten en zo de haven toegankelijker en aantrekkelijker maken.
 
Havenbedrijf Amsterdam vindt het daarnaast belangrijk om mensen te stimuleren om vaker de fiets te pakken. Niet alleen omdat het bijdraagt aan een betere gezondheid (gemiddeld 1,5 ziektedag minder per jaar), maar ook om de nadelige gevolgen (economische en milieu) van files tegen te gaan. Doel is om eind volgend jaar 1.600 extra forenzen structureel de woon-werkrit fietsend te laten doen om zo de drukke spitsen tussen Zaanstad en de noordwestzijde van Amsterdam te ontlasten.
 
Geïnteresseerde forenzen zich aanmelden voor het project via www.defietscoalitie.nl en de Ring-Ring app downloaden. Met deze speciale en gratis app sparen fietsers op basis van daadwerkelijk gefietste kilometers onder andere voor kortingen bij winkels in de omgeving.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...