inloggen  |  aanmelden

Samenwerking in regio Amsterdam voor grassen en gewassen

Gepubliceerd op: 21 Januari 2014

In de regio Amsterdam gaan 17 partijen samenwerken op het gebied van grassen en gewassen als basismateriaal. Deze Green Deal Grassen & Gewassen bestaat uit zes pijlers: vlas, straatmeubilair uit biocomposiet of afvalhout, hennep, bermgras als basismateriaal, producten uit bamboe en stimulering van de Biobased Economy via communicatie en pilot faciliteiten.

Per pijler werken partijen samen aan het vormen van rendabele businesscases. De betrokken gemeenten, Waternet en Schiphol stellen onder meer tijdelijk braakliggende gronden ter beschikking. De Rijksoverheid kijkt samen met de betrokken gemeenten of sprake is van knellende wet- en regelgeving, en zal zich inspannen om waar mogelijk deze knelpunten weg te nemen.

De 17 deelnemende partijen zijn: Amsterdam Economie Board, Gemeente Amsterdam, Gemeente Amstelveen, Gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Nederland BV, Waternet en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Schiphol Trade Park, Ursapaint, NPSP, Hempflax, Hogeschool INHolland, Coöperatieve Miscanthusgroep, RVR Hoofddorp BV, Havenbedrijf Amsterdam, Afval Energie Bedrijf Amsterdam.

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...