inloggen  |  aanmelden

Samenwerking en aanpak Twents Waternet werpt vruchten af

Gepubliceerd op: 20 Oktober 2014

Twents Waternet (TWN), een samenwerkingsverband van Waterschap Vechtstromen en de 14 Twentse gemeenten, hebben al 8,3 miljoen euro van de beoogde besparing gerealiseerd. Dit is ruim de helft van de afgesproken doelstelling. TWN streeft ernaar om in 2020 15,5 miljoen euro te besparen in de afvalwaterketen.

In 2011 is in het landelijke Bestuursakkoord Water is afgesproken, dat waterschappen en gemeenten vanaf 2020 geld moeten besparen om de lastenstijging van riolering en afvalwaterzuivering te voorkomen. De doelstelling in Twente is om in 2020 15,5 miljoen euro te besparen. Daarnaast streven de partijen naar een betere kwaliteit van het afvalwatersysteem en beperking van de kwetsbaarheid. Slimmer samenwerken, efficiëntere werkprocessen en innovatieve oplossingen moeten leiden tot een doelmatig afvalwaterbeheer.
 
Van de beoogde besparing is inmiddels 8,3 miljoen euro gerealiseerd. Daarnaast hebben de 14 colleges van B&W en het dagelijks bestuur van het waterschap een besparing van 3,4 miljoen euro in plannen vastgelegd. Voor een opgave van de laatste 3,8 miljoen zoeken de overheden naar aanvullende mogelijkheden. Herziening van gemeentelijke rioleringsplannen hebben de meeste besparingsresultaten opgeleverd. Meer maatwerk bij onderhoud en vervanging van het rioleringssystemen en keuzes maken op basis van risicoanalyses zorgen voor meer rendement.

Een greep uit ons leveranciersregister


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...