inloggen  |  aanmelden

Rotterdamse gemeenten gaan vijftig windturbines plaatsen

Gepubliceerd op: 25 Juni 2012

Gemeenten in de stadsregio Rotterdam hebben afgesproken om tot uiterlijk 2020, 50 nieuwe windturbines in gebruik te nemen. Ze moeten vooral bij de haven, langs grote wegen en bij bedrijventerreinen komen te staan.

 

Op 21 juni ondertekenden de gemeenten van de stadsregio Rotterdam het betreffende convenant, samen met de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Windenergieassociatie. Met de uitvoering van dit convenant gaat de stadsregio Rotterdam een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de provincie Zuid-Holland om in 2020 720 megawatt aan windenergie op te wekken. De 50 windturbines die in de regio komen te staan, zijn goed voor 150 megawatt aan duurzame energie, ofwel de energievraag van zo’n 90 duizend huishoudens. De regio zal minder CO2 gaan uitstoten en minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

 

In het convenant brengen de gemeenten de locaties in – verspreid over de regio en op het grondgebied van elf gemeenten - waar de turbines in principe zullen komen te staan. Of die locaties het ook daadwerkelijk worden, hangt af van de uitkomsten van nader onderzoek en diverse procedures. De gemeenten willen vooral ook de omwonenden betrekken bij de plannen.

 

Bron: stadsregio.info

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...