inloggen  |  aanmelden

Rotterdam wil auto’s weren uit de binnenstad

Gepubliceerd op: 2 Maart 2016

In Rotterdam is het Stedelijk Verkeersplan 2030 onlangs gepresenteerd door het college van burgemeester en wethouders. Uit het plan komen vier conclusies naar voren: een autoluwe binnenstad, een betere verbinding tussen Zuid en de binnenstad, een betere aansluiting van West en Zuid op het openbaar vervoer en meeliften op kansen en projecten in de stad.
 

In het plan schetst de gemeente de ontwikkeling van het verkeer in Rotterdam op de lange termijn. De komende maanden vraagt de gemeente allerlei partijen naar hun meningen en ideeën om het plan verder uit te werken. De ambities van het college op het gebied van economische ontwikkeling en gezonde leefomgeving liggen aan de basis van het Verkeersplan. Uitgangspunt is dat er een beter evenwicht moet komen tussen auto's, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. 

De binnenstad moet meer het terrein van voetgangers en fietsers worden en minder van de auto. Een autoluwe binnenstad hoopt de gemeente onder andere te bereiken door twee extra oeververbindingen aan te leggen. Hierdoor verdwijnt een aanzienlijk deel van het autoverkeer uit het centrum. Dit moet ook zorgen voor een forse verbetering van het milieu in de binnenstad. Daarnaast moet het centrum fietsvriendelijker worden door de aanpassing van enkele verkeerspleinen. Versterking van het vervoer over water en aanbod van meer openbaar vervoer zorgen voor een betere aansluiting van Noord en Zuid. Door Zuid beter aan te sluiten op het openbaar vervoer, krijgen de bewoners van Zuid betere verbindingen en vergroten zij hun kans op werk.

Wat in het verkeersplan staat, zijn ideeën voor de lange termijn. De gemeente gaat de komende weken met bewoners, bedrijven, organisaties en andere overheden in gesprek hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor komt er een uitgebreid consultatietraject met vele gesprekken en een afsluitend symposium. 

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...