inloggen  |  aanmelden

Centrale plein Emmeloord gevisualiseerd in 3D en 360 graden

Gepubliceerd op: 13 Februari 2019

Het centrale plein De Deel te Emmeloord wordt heringericht. Middels het Roelofs Designlab konden geïnteresseerden alvast kennis maken met dit nieuw ingerichte plein tijdens een inloopavond. 

Zo kon men het project bekijken op projectborden, in een gedetailleerde animatie en was er een opstelling aanwezig waarbij realtime door het 3D model kon worden genavigeerd. Hierdoor konden aanwezigen de plannen vanuit elk gewenste positie bekijken en beoordelen.

In navolging van de engineering en het bestek van De Deel in Emmeloord heeft de gemeente Noordoostpolder Roelofs gevraagd tevens een visualisatie van de plannen te verzorgen. Vanuit het Roelofs Designlab zijn er verschillende middelen ingezet, die tezamen zorgden voor een duidelijk beeld voor alle belanghebbenden.

Ook heeft de gemeente QR-codes verstrekt, zodat het mogelijk is om de beelden naderhand in alle rust nog eens te bekijken. Dit door middel van verschillende online media, zoals animaties en een 360 graden panorama website.

Herinrichting De Deel Emmeloord
Het centrale plein De Deel te Emmeloord wordt heringericht. Het plein wordt opnieuw bestraat en het parkeerterrein wordt omringd door een bomenrij. Nieuwe bankjes, verlichting en op de 'Kleine Deel' een horecapaviljoen en waterpartij complementeren het ontwerp. Het project maakt onderdeel uit van het centrumplan waar de gemeente samen met de omgeving middels een open planproces aan werkt.
 
Roelofs Designlab
Om geïnteresseerden een zo goed mogelijk beeld te geven, is bij dit project het Roelofs Designlab ingezet. Dit Designlab bevat een breed scala aan visualisatiemogelijkheden, waardoor er voor elke situatie een passende oplossing te vinden is.
De voordelen:
  • Met een visualisatie worden interpretatieverschillen voorkomen
  • Vroegtijdig investeren in draagvlak voorkomt veel onnodige communicatie en discussie later in het proces
  • Tijdwinst (de doorlooptijd wordt versneld)
  • Het technisch ontwerp is de basis voor het 3D-model, hierdoor is deze altijd 100% waarheidsgetrouw
  • Te gebruiken als basis voor duurzaamheidsberekeningen
De varianten kunnen uitgewerkt worden in een statisch, dynamisch of interactief product. Afhankelijk van het gewenste doel en het budget zijn hierbinnen verschillende gradaties mogelijk: het kan zo gedetailleerd worden als de opdrachtgever wenst.

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...