inloggen  |  aanmelden

Riskante riooldoorboringen in heel Nederland

Gepubliceerd op: 14 Januari 2013

In heel Nederland zijn ongeveer 16.000 riooldoorboringen geconstateerd. Het gaat hier om telecom-, gas-, elektriciteits-en drinkwaterleidingen die dwars door het riool zijn geboord en daardoor vele vormen van schade veroorzaken. Dit blijkt uit een recent onderzoeksrapport. 

Het onderzoek baseert zich op gegevens van 76 gemeenten en meerdere rioolinspectiebedrijven. De uitkomsten zijn confronterend. Zo blijkt dat ongeveer duizend keer per jaar een hoofdriool wordt geraakt, maar dat ook huisaansluitingleidingen niet gespaard worden. Het kost gemeenten veel moeite en belastinggeld om de schade te herstellen en de kosten te verhalen op de veroorzaker. De schade aan het riool die de slordig geïnstalleerde leidingen kunnen veroorzaken, betreffen bijvoorbeeld vermindering van de afvoercapaciteit, wegverzakking en rioolinstorting. Ook is het risico op gasexplosies, kortsluiting en drinkwaterbesmetting groot. Om de riooldoorboringen op de 16.000 geconstateerde plekken te herstellen, zijn tientallen miljoenen euro’s nodig volgens de onderzoekers. 

Om riooldoorboringen te voorkomen, pleit Stichting RIONED voor preventieve maatregelen, zoals het vastleggen van de diepteligging van kabels en leidingen, betere informatievoorziening en toezicht en het zo nodig in bepaalde gebieden niet toestaan van ongestuurde boringen. Ook is het nodig om boringstechnieken te verbeteren wat betreft de plaatsbepaling van de boorkop en signalering van obstakels. 


Een greep uit ons leveranciersregisterPAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...