inloggen  |  aanmelden

RIONED: Gemeenten moeten wateroverlast de baas blijven

Gepubliceerd op: 5 Juni 2014

De nieuwe KNMI klimaatscenario's voorspellen meer zware regenbuien en grotere regengebieden. Reden om verder te gaan met het treffen van maatregelen tegen wateroverlast. Door fijnmazige rekenmodellen zullen gemeenten wateroverlast beter in kaartbeelden krijgen. Particuliere eigenaren moeten hun tuin waterdoorlatend houden.
 

De onlangs verschenen klimaatscenario's '14 voor Nederland van het KNMI voorspellen:
- De kans op zware buien neemt bij elk scenario toe, weliswaar met een grote onzekerheid.
- De omvang van het gebied van extreme buien neemt toe en niet alleen de intensiteit. Dit betekent een grote toename van de hoeveelheid water die de riolering en het watersysteem moeten kunnen verwerken.
- Per graad temperatuurstijging worden de buien 12% extremer
- De gemiddeld grootste uursom kan in 2085 met 45% stijgen.
 
De nieuwe klimaatscenario's bevestigen en verscherpen het bestaande beeld: meer en zwaardere extreme buien. Veel gemeenten nemen nu al maatregelen voor de hen bekende probleemsituaties en zullen daarmee doorgaan. Dit blijkt uit de Benchmark Rioleringszorg 2013. De maatregelen kunnen bestaan uit meer opslagcapaciteit op de weg en in het groen, meer afvoer door buizen en grotere infiltratie in de bodem. Waterberging op straat gedurende enkele uren is een noodzakelijk onderdeel van het maatregelenpakket en acceptabel als het water niet in de huizen loopt.
 
Stichting RIONED vindt extra inzet nodig op het in beeld krijgen van wateroverlast door hevige buien. Op dit moment wordt hard gewerkt aan geavanceerde rekenmodellen om wateroverlast te berekenen en te visualiseren. Tegenwoordig zijn de hoogteverschillen op stoeptegelniveau bekend, zijn de neerslaggegevens veel preciezer en de modellen verbeterd. Steeds vaker kunnen gemeenten en waterschappen het effect van zware buien dus nabootsen en beter bepalen of maatregelen genomen moeten worden, waar, wanneer en met welke kosten. Op deze wijze moet volgens RIONED de aanpak in Nederland meegroeien met de problemen en blijven de kosten beheersbaar.
 

Een greep uit ons leveranciersregister



Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...