inloggen  |  aanmelden

Rijk investeert 30 miljoen in de sociale werkbedrijven

Gepubliceerd op: 20 April 2015

Er komt in totaal 60 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwing in sociale werkbedrijven. Het Rijk gaat 30 miljoen euro investeren in sociale werkbedrijven. Eenzelfde bedrag aan cofinanciering komt daar bij, bijvoorbeeld van gemeenten of uit fondsen. 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: "De expertise die bij SW-bedrijven is opgebouwd in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer is van onschatbare waarde. Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen hervormingen en innovaties worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet gebruik blijven maken van de expertise van SW-bedrijven. Nu, en in de toekomst".
 
De 30 miljoen euro kan worden gebruikt voor plannen om WSW'ers, mensen die nog op de wachtlijst staan of de nieuwe doelgroep van de Participatiewet verder te ontwikkelen of aan werk te helpen. Daarnaast maken plannen kans als zij er voor zorgen dat de expertise van stafmedewerkers en begeleiders in de sociale werkbedrijven verder wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld door hen te trainen in het creëren van banen die geschikt zijn voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Ook kan het geld worden gebruikt om de infrastructuur van SW-bedrijven beter toe te rusten op de Participatiewet, bijvoorbeeld door op het niveau van de arbeidsmarkregio beter samen te werken.
 
Alles bij elkaar moeten de plannen die met hulp van dit extra geld mogelijk worden gemaakt er voor zorgen dat meer mensen een plek vinden waar kunnen werken. Sociale werkbedrijven en arbeidsmarktregio's kunnen tot 1 juli 2015 plannen indienen bij Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven. De precieze voorwaarden en uitgebreidere beschrijving van de mogelijkheden zijn te vinden op www.cedris.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...