inloggen  |  aanmelden

Rijk biedt gemeenten meer mogelijkheden voor toezicht openbare ruimte

Gepubliceerd op: 3 Juli 2013

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden aangereikt voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Zo gaan politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) op dat gebied meer samenwerken en mogen gemeenten vaker particuliere organisaties inzetten als boa’s.

 

Dat staat in een brief van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. Hij wil vanaf 2014 toestaan dat gemeenten in het hele ‘Domein I Openbare Ruimte’ particuliere boa’s kunnen inzetten. Dat kan nu alleen nog voor toezicht op parkeren en bij algemene plaatselijke verordeningen. Straks zijn particuliere opsporingsambtenaren ook inzetbaar voor handhaving van bijvoorbeeld de drank- en horecawet, bij openbare manifestaties, het gebruik van vuurwerk en op het gebied van milieu. Het moet leiden tot beter toezicht en handhaving op straat en in de buitengebieden. De gemeentelijke boa’s krijgen speciale uniforms, zodat ze voor de burgers goed herkenbaar zijn op straat. In 2014 moeten ze met het nieuwe uiterlijk en de nieuwe werkwijze van start kunnen gaan. De Nationale Politie presenteert in december 2013 een document met de bevoegdheden van de boa’s en de informatie die uitgewisseld dient te worden tussen politie en boa’s. Aan de hand daarvan wordt bekeken in hoeverre deze richtlijnen ook zullen gelden voor de samenwerking met particuliere beveiligers.

 

In totaal zijn er in Nederland iets minder dan 3600 boa’s Openbare ruimte in dienst bij gemeenten. Tussen gemeenten zijn er grote verschillen in aantallen: de vier grote steden hebben samen bijna een derde van alle boa’s Openbare ruimte in dienst, en er zijn gemeenten die slechts één of geen enkele boa hebben. Naast boa’s zetten veel gemeenten stadswachten, straatcoaches en andere toezichthouders in, die geen bevoegdheden hebben maar wel op een laagdrempelige manier extra ‘ogen en oren’ vormen in de openbare ruimte.

 

Bron: rijksoverheid.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...