inloggen  |  aanmelden

Rekenkamer ontevreden over voortgang uitrol Amsterdams glasvezel

Gepubliceerd op: 22 September 2015

De uitrol van glasvezel in Amsterdam gaat veel minder snel dan aanvankelijk was gepland. Dit schrijft de Rekenkamer in het rapport ‘Trage voortgang bij snelle verbindingen’. Het rapport toont aan dat het streefaantal van aangesloten woningen bij lange na niet wordt gehaald en dat de gemeenteraad slecht is geïnformeerd over de complexiteit van het project.

De gemeente Amsterdam participeert in Glasvezelnet Amsterdam BV om ervoor te zorgen dat glasvezel ook ter beschikking komt van de minder welvarende wijken, maar ook om te zorgen voor gezonde concurrentie op het netwerk. Dit nobele streven is echter voldoende in daadkracht vertaald, zo beoordeelt de Rekenkamer. Het rapport stelt dat er geen businessplan is uitgewerkt, dat er te weinig tussentijdse evaluaties plaats vinden en dat er onvoldoende aandacht is voor de risico’s. Tevens concludeert de Rekenkamer dat de Raad slecht wordt geïnformeerd over de voortgang. Dat alles heeft er toe geleid, aldus het rapport, dat er in de periode 2010 tot en met 2014 slechts 24.000 aansluitingen zijn gerealiseerd. Opgeteld bij het aantal aansluitingen dat er voor die tijd al was, ligt er nog altijd een opgave van 380.000 aansluitingen. Het streven was om in 2015 heel Amsterdam op het glasvezelnet te hebben aangesloten. De Rekenkamer doet in het rapport een aantal aanbevelingen voor verbetering. Zo adviseert het om vaagheid om te zetten in helderheid en transparantie en vraagt het om meer bestuurlijke aandacht.
 
In juli maakt de Consumentenbond al openbaar dat het slecht gesteld is met de uitrol van snelle internetverbindingen in de grote steden, gebaseerd op een onderzoek van Stratix. Inwoners hebben maar weinig keus en de bestaande glasvezelnetwerken bereiken nog maar 8% van de adressen in de grote steden. Het landelijke gemiddelde ligt op 25% van de adressen. Amsterdam is in deze dus zeker geen uitzondering. 
 
Bron: binnenlandsbestuur.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...