inloggen  |  aanmelden

Regio Zwolle doet overbodig licht uit

Gepubliceerd op: 29 Oktober 2014

Zestien gemeenten in de Regio Zwolle en de gemeente Deventer, werken samen om bewuster om te gaan met de verlichting in de openbare ruimte. In een gezamenlijke aanpak doen zij voorstellen om de bewustwording over lichtvervuiling te vergroten en overbodige verlichting aan te pakken. 

De provincie Overijssel ondersteunt de aanpak met een subsidie van 175.000 euro. Deze bijdrage komt bovenop een al eerder gegeven subsidie van 75.000 euro. Naast de provinciale subsidie investeren gemeenten ook zelf in de aanpak van overbodige verlichting. Eind 2015 moeten alle projecten zijn uitgevoerd.
 
Gedeputeerde Bakker (Milieu, Wonen en Financieel Toezicht): "Vaak zijn we ons niet eens bewust dat openbare verlichting onnodig brandt op plekken waar niemand er van profiteert. Vandaar dat ik dit initiatief van de gemeenten van harte ondersteun. Bewust omgaan met verlichting kan, zonder in te boeten op sociale of verkeersveiligheid. Daarmee draagt het bij aan een gezonde en veilige leefomgeving voor alle Overijsselaars."
 
Bewustwording en het aanpakken van onnodige verlichting gaan in de plannen van de gemeenten hand in hand. Wethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg en voorzitter van de regionale stuurgroep Bewust Verlichten: "Elke gemeente heeft geïnventariseerd welke prioriteiten zij heeft op gebied van verlichting. Deze prioriteiten zijn vastgelegd in actieplannen. Dat gaat van het beter afstellen van verlichting rond sportvelden of bedrijventerreinen tot communicatieprogramma's om mensen bewust te maken van onnodige verlichting. Gekeken is of verlichting echt nodig is, maar ook of het energiezuiniger kan."

Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...