inloggen  |  aanmelden

Regio Arnhem-Nijmegen zet in op Health en Energy

Gepubliceerd op: 28 April 2015

Een sterke focus op Health en Energy, de kansen die de geografische ligging van de regio biedt optimaal benutten, het sociaal kapitaal ontwikkelen tot belangrijkste vestigingsfactor en een goede bereikbaarheid, waarbij de regio model staat voor duurzame, innovatieve mobiliteitsoplossingen. Dat zijn de ambities die de regio Arnhem-Nijmegen in 2025 gerealiseerd wil hebben. 

De ambities zijn vastgelegd in de MIRT-agenda die de regio heeft vastgesteld. De MIRT-agenda (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) is een gezamenlijk spoorboekje voor de regio Arnhem-Nijmegen. Regio, provincie Gelderland en het Rijk werken samen aan versterking van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen. De agenda bevat projecten die bijdragen aan het realiseren van ambities in de regio. Het gaat om projecten die de regionale economie een impuls zullen geven. De MIRT-agenda is vastgesteld door de colleges van Arnhem, Nijmegen, provincie Gelderland en het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.
 
In de MIRT-agenda zijn de volgende ambities opgenomen:
- In 2025 is de regio economisch toonaangevend in Nederland en Europa op het gebied van Health en Energy.
- In 2025 is het stedelijk netwerk zo ingericht dat de regio optimaal profiteert van haar ligging ten opzichte van de metropolen Randstad en Nordrhein-Westfalen en de ligging te midden van groen en water.
- Het sociaal kapitaal is in 2025 onze belangrijkste vestigingsfactor voor bedrijven en onderwijsinstellingen.
- In 2025 zijn wij goed bereikbaar en staan wij in Europa model voor duurzame, innovatieve mobiliteitsoplossingen.
 
In de MIRT-agenda worden de gezamenlijke ambities en projecten van de 18 regiogemeenten (Arnhem, Beuningen, Duiven, Doesburg, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar) gepresenteerd. Arnhem en Nijmegen hebben het voortouw genomen; partners uit het onderwijs en bedrijfsleven hebben hun inbreng geleverd. Overheden, onderwijs en ondernemers moeten samen met de inwoners bouwen aan een aantrekkelijke toekomst in een fraaie en economisch vitale regio.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...