inloggen  |  aanmelden

Regio Arnhem-Nijmegen heeft weinig profijt van verkeersaanpassingen

Gepubliceerd op: 10 Augustus 2016

De zestien belangrijke verkeersingrepen in de regio Arnhem-Nijmegen hebben niet het gewenste effect. De helft van die maatregelen had slechts heel weinig effect. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland. In totaal werd 24 miljoen euro uitgegeven aan de aanpassingen.

De maatregelen maken deel uit van het grotere plan Beter Benutten dat tot doel heeft om de files te verkleinen zonder nieuw asfalt aan te leggen. Dat project heeft wel succes gehad. Het ging om aanpassing van kruispunten en verbetering van verkeerslichten. Dat kwam echter vooral doordat mensen buiten de spits de weg op gingen, vaker de fiets gebruikten of meer thuiswerkten. De bouwprojecten deden het veel minder goed. De onderzoekers keken of voertuigen minder lang in de file stonden. Dat bleek inderdaad het geval, maar het effect was veel minder groot dan begroot was.
 
De grootste mislukking is een Groene Golf door Nijmegen. Met de komst van de nieuwe stadsbrug De Oversteek wilde Nijmegen een soepele doorstroming door de stad tot stand brengen. De nieuwe stadsbrug heeft de files aan de noordkant van Nijmegen grotendeels opgeheven, maar de 2,8 miljoen die zijn uitgegeven aan een betere doorstroming hebben vrijwel geen resultaat gehad. Kruispunten zijn aangepast, verkeerslichten zijn anders afgesteld en er zijn extra camera's geplaatst. De onderzoekers kunnen niet verklaren waarom het effect zo klein is en hopen dat het in de komende tijd nog groter wordt.
 
Het provinciebestuur is niet ontevreden. “De meeste maatregelen hebben bijgedragen aan kortere files, ook al was er meer van verwacht”, aldus de Gelderse beleidsbepalers.
 
Bron: gelderlander.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...