inloggen  |  aanmelden

Regelgeving belet voortgang gebiedsontwikkeling

Gepubliceerd op: 22 Mei 2013

Gemeenten kunnen de bouw stimuleren door hun regelgeving eens goed tegen het licht te houden. Veel van de regels voor gebiedsontwikkeling zijn overbodig of onnodig. Dat draagt bij aan de terughoudendheid in de bouwsector, die ook al geplaagd wordt door de economische crisis.

Dat stelt het Actieteam, ingesteld door overheden en bedrijfsleven, in een rapport met adviezen die ervoor kunnen zorgen dat de bouwsector weer op gang komt. Eén van de belangrijke aanbevelingen is dat gemeenten moeten ‘ontslakken’. Daar bedoelt het team mee dat overbodige regels die processen vertragen en partijen ontmoedigen, overboord gegooid zouden moeten worden. Het gaat dan met name om gemeentelijke regels die bovenop de landelijke regels gelden, daar eigenlijk niets aan toevoegen, maar de boel wel vertragen. Daarnaast geldt dat veel overheidsbeleid is opgezet vanuit één bepaald oogpunt, zoals parkeerbeleid, brandveiligheid of beperking van de geluidhinder. Door de opeenstapeling van al deze regelgeving lopen projecten vertraging op en krijgen ze te maken met onnodig hoge kosten. Gemeenten moeten dus stevig saneren in de stapeling van regels, nota’s en ambities om plannen voor bouw en gebiedsontwikkeling te versnellen en meer kansen te geven, zo stelt het adviesteam. Opgeteld bij de economische tegenwind, blijken de regelgeving en de daaraan verbonden kosten namelijk belangrijke belemmeringen te zijn voor investeringen.

In 2012 is door bedrijven, kennisinstellingen en overheden de Actieagenda Bouw ontwikkeld voor de woning- en utiliteitsbouw. Op de agenda staan actiepunten die nodig zijn om te zorgen dat deze sectoren sterker uit de crisis komen. Bij ‘ontslakken’ denkt het team aan het drastisch dimmen van de bureaucratie. Het juridisch dichttimmeren van bouwplannen moet plaats maken voor directe dialogen en beslissingen op basis van gezond verstand

Bron: gemeente.nu

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...