inloggen  |  aanmelden

Recycling kunststof verpakkingsafval beter voor milieu dan verbranding

Gepubliceerd op: 1 December 2011

Het recyclen van kunststof verpakkingafval van huishoudens is beter voor het milieu dan het kunststof te verbranden in een afvalenergiecentrale. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven.

De studie bracht de hele keten van huishoudelijk kunststof verpakkingsmateriaal in beeld, vanaf de afvalzak in huis tot de verwerking in nieuwe producten. De cijfers komen van 2010 en 2011, dus juist de jaren na grootschalige invoer van scheiding bij de bron, de consument. Ook is in die jaren de scheiding van kunststof afval bij de afvalverwerker (nascheiding) ingevoerd. Daarnaast is gekeken naar inzameling voor statiegeld. De resultaten van de recyclingcyclus zijn gelegd naast de milieueffecten van verbranding in een afvalenergiecentrale voor het opwekken van energie. Uit het onderzoek blijkt dat een combinatie van de bronscheiding, nascheiding en statiegeld het beste milieurendement geeft. Doorslaggevend voor de milieuscore is de hoeveelheid gerecycled product dat kan worden ingezet in nieuwe producten. De belangrijkste milieueffecten bij de verwerking van kunststof verpakkingsafval ontstaan door het gebruik van fossiele brandstoffen, en de daarmee samenhangende effecten op klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en fijnstofvorming. De kosten van de twee maatregelen, zijn niet vergeleken.

De milieustudie is begeleid door een commissie met daarin partijen die zich bezighouden met bronscheiding, nascheiding, statiegeld en afvalverbranding. De Vereniging Afvalbedrijven wil met de onafhankelijke levenscyclusanalyse van CE Delft input leveren bij de besprekingen tussen gemeenten, rijksoverheid, verpakkingsindustrie en afvalbedrijven over de toekomst van kunststof verpakkingsafval. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu komt binnenkort met haar visie op de toekomst van kunststofafvalverwerking in Nederland.


Een greep uit ons leveranciersregisterTBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...