inloggen  |  aanmelden

Raadsleden onbekend met veiligheidstaken gemeente

Gepubliceerd op: 15 September 2015

72 procent van de raadsleden weet niet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder raadsleden uitzette.

Meer dan de helft van de raadsleden (56 procent) geeft aan dat de regie volgens hen bij de Veiligheidsregio ligt. Dit is de regionale voorziening die verantwoordelijk is voor de crisis- en rampenbestrijding en niet voor de lokale problematiek zoals jeugdcriminaliteit, overlast of woninginbraak. Gevraagd naar waar de regie volgens hen behoort te liggen, geeft nog steeds een derde aan dat dit bij de Veiligheidsregio is.

Veel gemeenteraden stelden afgelopen jaar een nieuw integraal veiligheidsplan vast met daarin de eigen lokale prioriteiten. De rol van de Veiligheidsregio in deze plannen is marginaal. Dat maakt deze uitkomst des te opvallender. Waarom raadsleden vooral de Veiligheidsregio kiezen als regisseur voor lokale veiligheid is niet bekend. Dit heeft wellicht te maken met de 'misleidende' naam van de Veiligheidsregio of eventueel met de vele stukken die vanuit de Veiligheidsregio bij de raadsleden in de gemeenteraad worden besproken.

Vier jaar geleden werd dezelfde enquête onder raadsleden gehouden. Toen koos 41 procent van hen de Veiligheidsregio als feitelijke regisseur, maar dat was niet zo hoog als dit jaar (56 procent). Het percentage raadsleden dat toen de gemeente als de feitelijke regisseur van veiligheid aanwees, was een stuk hoger namelijk 44 procent (ten opzichte van 28 procent dit jaar).

Gevraagd of de gemeenteraad voldoende invloed kan uitoefenen op de lokale inzet van de politie, vindt 42 procent van niet. Daarbij vindt 38 procent van de raadsleden dat er onvoldoende wijkagenten in hun gemeente werkzaam zijn. Daarnaast is in kaart gebracht aan welke inhoudelijke onderwerpen raadsleden prioriteit geven op lokaal niveau. Woninginbraak staat hier met stip op de eerste plaats, gevolgd door verkeersveiligheid en huiselijk geweld. Deze onderwerpen worden door meer dan de helft van de respondenten genoemd.

Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...