inloggen  |  aanmelden

PvdA wil hulp voor gemeenten met grondproblemen

Gepubliceerd op: 14 November 2013

Gemeenten die in financiële nood verkeren vanwege verliezen bij hun grondbedrijven, moeten extra tijd en ruimte krijgen om die problemen op te lossen. Dat vindt de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. De fractie dringt erop aan dat Den Haag te hulp schiet om te voorkomen dat de burger de rekening gaat betalen.
 

Veel gemeentelijke grondbedrijven hebben het moeilijk. De economische crisis heeft de opbrengsten onder druk gezet en sinds 2010 hebben gemeenten te maken met verliezen en afboekingen in hun jaarrekeningen. De gemeentelijke verliezen op ruimtelijke plannen lopen in zijn totaliteit op tot miljarden euro’s. Reserveposities om financiële tegenvallers op te vangen, krimpen gevaarlijk. Daarbij komt dat gemeenten te maken hebben met rijksbezuinigingen en decentralisatie.  Het zou er toe kunnen leiden dat het zorg- en voorzieningenniveau in gemeenten in gevaar komt en dat maatregelen als belastingverhoging voor burgers niet is uit te sluiten. Om die reden dringt de PvdA aan op hulp uit Den Haag. De fractie is van mening dat de problemen veel groter zijn dan nu wordt aangenomen. Het voorstel van de PvdA Kamerleden is om gemeenten met miljoenenverliezen meer tijd te geven om de hoge boekwaarde van hun grond af te schrijven. Daar staat nu een termijn voor van tien jaar. Ook vinden ze dat gemeenten die met grote verliezen kampen, leningen moeten kunnen afsluiten bij andere overheden om hun rentelasten te beperken.
 
 Bron: binnenlandsbestuur.nl
 

Een greep uit ons leveranciersregister
PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...