inloggen  |  aanmelden

Provincies willen energietransitie van onderop vormgeven

Gepubliceerd op: 2 Februari 2016

Het Energierapport 2016 is verschenen. Het IPO (Interprovinciaal Overleg) wil naar aanleiding hiervan zo snel mogelijk met de andere overheidskoepels (VNG en Unie van Waterschappen), bedrijven, inwoners en andere organisaties in gesprek over hoe zij de energietransitie ook na 2023 van onderop vorm kunnen geven. 

Het Energierapport richt zich op de energievoorziening voor de periode 2023 tot en met 2050. Het kabinet bevestigt daarin dat de CO2-uitstoot in Nederland verder moet worden teruggedrongen, met 80 à 95 procent in 2050. Het kabinet stelt in het rapport wel doelen, maar houdt alle opties open wat betreft hoe die doelen bereikt gaan worden.
 
De ruimtelijke impact van de energietransitie is groot. Ook al is de precieze impact maar ten dele bekend, het staat vast dat de transitie gepaard zal gaan met een flinke toename van het aantal productielocaties voor hernieuwbare energie en de benodigde infrastructuur voor transport en opslag. Het uiterlijk van woonwijken, industrieterreinen en landelijke gebieden zal daardoor veranderen. De provincies zien zich als gebiedsregisseurs die de verschillende ruimtelijk-economische ontwikkelingen in een gebied goed op elkaar kunnen afstemmen. Ze benadrukken daarbij wel dat provincies dat vanuit hun autonome positie willen doen en dat daarbij ruimte moet zijn voor maatwerk per regio.
 
IPO-bestuurder Stuivenberg wil zo snel mogelijk om tafel met de VNG en de Unie van Waterschappen, bedrijven, inwoners en andere organisaties. "We willen samen met de andere organisaties kijken hoe we de energietransitie van onderop vorm kunnen geven en wat er nodig is om dat te bereiken. Dat concrete voorstel willen we dan met de andere koepels aanbieden aan het kabinet. We werken nu al veel samen, maar het is goed alvast de koppen bij elkaar te steken om te kijken hoe we na 2023 verder gaan. Anders lopen we het risico dat we na afloop van het Energieakkoord in 2023 een paar jaar stilstaan. Gezien de hoge ambities, kunnen we ons dat niet permitteren."

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...