inloggen  |  aanmelden

Provincie en Westland halen energie uit N211

Gepubliceerd op: 3 November 2015

De gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland hebben de handen ineengeslagen en gaan samen met kennisinstellingen en bedrijven energie halen uit de N211. Met dit project testen de provincie en gemeente innovatieve technieken voor het opwekken en besparen van energie in de bouw, onderhoud en gebruik van wegen. 

Wethouder Bram Meijer van de gemeente Westland en gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland hebben daartoe een convenant ondertekend. Beide bestuurders willen kansen pakken nu de N211 vanaf 2017 geheel wordt vernieuwd. Gedeputeerde Vermeulen van de provincie: "We willen graag samen met partners werken aan de toekomst van Zuid-Holland. Met het project `de N211 geeft energie' creëren wij een omgeving waarin we met innovatieve bedrijven, burgers en onderwijsinstituten nieuwe manieren van wegaanleg en -onderhoud testen die later rendabel toegepast kunnen worden."
 
In het Westland is al veel ervaring opgedaan met duurzaam warmtegebruik, maar het N211-project gaat een stap verder. Zo is het mogelijk om met warmtecollectoren in het wegdek energie op te wekken en de levensduur van het asfalt verlengen. De komende tijd zullen provincie en gemeente samen bepalen welke innovaties worden getest.
 
In augustus nog hebben de provincie en het Hoogheemraadschap van Delfland techpionier Plant-e de opdracht gegeven om in het natte grasland bij de provinciale weg N470 stroom op te wekken uit levende planten. De aanleg van de proefopstelling is ondertussen in volle gang. De energieprojecten van de N211 en N470 sluiten op elkaar aan en leveren een schat aan informatie op. De hoop en verwachting is dat straks vele wegen met deze technieken veranderen in een duurzame energiebron.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...