inloggen  |  aanmelden

Proeftuin Cross Care West-Brabant

Gepubliceerd op: 11 Maart 2015

De gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal en het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) gaan samenwerken op het gebied van zorginnovatie en kennisontwikkeling. Gezamenlijk zien zij veel kansen voor zorginnovatie, waarbij ieder zijn eigen kennis, kunde en 'specialiteit' inbrengt. Het project blijft niet beperkt tot zorg alleen, er komen ook 'cross overs' naar andere sectoren. 

In het project Cross Care stapt Roosendaal in met het Care Innovation Center (CIC) West-Brabant, dat zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar verbindt om zorginnovaties en -initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bergen op Zoom gaat voor de Biobased Economy (BBE), waarbij het draait om de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. Breda brengt specifieke kennis in op het gebied van de creatieve sector, die steeds meer verweven raakt met de innovatieve zorgsector.
 
De regio West-Brabant wil economische ontwikkelingen aangrijpen voor kansrijke projecten op het gebied van zorginnovatie. De proeftuin Cross Care die nu gestart wordt, moet voordelen opleveren voor zowel inwoners, ondernemers, overheid als het onderwijs in de gehele regio West-Brabant. Niet alleen is het gunstig voor de ontwikkelingen van nieuwe zorgproducten en -diensten waar de inwoners gebruik van kunnen maken, het levert ook meer werkgelegenheid, innovatieve MKB en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio op.
 
Samen met CIC starten de drie genoemde gemeenten dit project. Daarnaast wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de Regio West-Brabant om kansen te signaleren en met elkaar te verbinden. Ook de deelname van andere West-Brabantse gemeenten is meer dan welkom. Door ook het onderwijsveld bij de proeftuin te betrekken, kunnen gezamenlijk de zorgproducten en -diensten die nodig zijn ontwikkeld worden en worden studenten al betrokken bij de veranderende zorg. Betrokkenheid en commitment van de kennisinstituten (MBO, HBO en WO) is dan ook van groot belang.
 
Door het project Cross Care ook in samenwerking met Vlaanderen en Brainport in Oost-Brabant uit te voeren, is van de mogelijkheid gebruik gemaakt hiervoor een Europese subsidie binnen het Interreg-programma aan te vragen. Bij optimale cofinanciering, zal Cross Care 15 miljoen euro kunnen inzetten in een looptijd van vijf jaar.

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...