inloggen  |  aanmelden

Proef gestart met gescheiden inzamelen drankkartons

Gepubliceerd op: 4 Juni 2013

37 Nederlandse gemeenten zijn onlangs begonnen met een pilot rond het gescheiden inzamelen van drankkartons. De pilot heeft als slogan: ‘Schudden voor gebruik, scheiden na gebruik’. Elke gemeente pakt de proef op eigen wijze aan.

 

De pilot moet informatie opleveren over de hoeveelheid drankenkartons die in de praktijk apart is in te zamelen en de kwaliteit ervan. Ook moet het aan het licht brengen welke kosten er gepaard gaan met de inzameling en het recyclen van het materiaal. Tevens hopen de initiatiefnemers een antwoord te krijgen op de vraag wat precies het milieueffect is van de gescheiden inzameling en wat het betekent voor de andere inzamelsystemen. De pilot loopt tot 1 november in 37 Nederlandse gemeenten. Maar liefst 90 gemeenten hadden zich aangemeld. De pilot wordt geleid door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). De website www.schuddenscheiden.nl geeft informatie voor inwoners van de deelnemende gemeenten. Verder is er ook een lespakket ontwikkeld voor leerlingen van groep vijf en zes en is er een prijs voor de basisschool met het creatiefste drankenkarton-knutselwerk. De deelnemende gemeenten kunnen de drankenkartons op verschillende manieren inzamelen. Zo zijn er gemeenten die de inzameling van het drankenkarton combineren met die van kunststof verpakkingsafval of met oud papier. Anderen houden het echt apart. Ze richten recyclepunten in waar inwoners hun lege drankpakken in kunnen leveren.

 

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken is opgericht om structurele verduurzaming van de gehele verpakkingsketen te bevorderen. Het instituut vertegenwoordigt het bedrijfsleven, de rijksoverheid, gemeenten en consumenten. Naast het verrichten van onderzoek, realiseert het KIDV ook concrete projecten. De pilot met het inzamelen van drankenkarton is daar één van.

 

Bron: afvalonline.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...