inloggen  |  aanmelden

Platform Water Vallei en Eem pakt waterprobleem aan

Gepubliceerd op: 17 September 2014

Waterschap Vallei en Veluwe en zestien gemeenten werken samen in het Platform Water Vallei en Eem om de problemen met het (afval-)water het hoofd te kunnen bieden. Door deze samenwerking optimaliseren gemeenten en waterschap de afvalwaterketen en werken kostenbesparend.
Waterschap Vallei en Veluwe en zestien gemeenten werken samen in het Platform Water Vallei en Eem om de problemen met het (afval-)water het hoofd te kunnen bieden. Door deze samenwerking optimaliseren gemeenten en waterschap de afvalwaterketen en werken kostenbesparend.

Extreme neerslag, maar ook langere perioden van droogte en bijvoorbeeld medicijnresten in ons afvalwater vormen grote uitdagingen voor de toekomst. Deze uitdagingen vragen om innovatie en samenwerking. Samenwerking binnen het Platform, maar ook met het bedrijfsleven en drinkwaterbedrijf Vitens. Samen met het IT-bedrijf AGT Nederland ontwikkelt het Platform momenteel software om allerlei gegevens van de riolering met elkaar te koppelen. Hier is landelijk grote behoefte aan, maar het is nog geen marktpartij gelukt om zo'n systeem te ontwikkelen. 

Een greep uit ons leveranciersregisterTensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...