inloggen  |  aanmelden

Plaatsing oplaadpunten Amsterdam versneld

Gepubliceerd op: 1 Augustus 2016

Een nieuwe manier van samenwerken tussen Liander, Nuon en Heijmans en gemeente Amsterdam zorgt voor een veel snellere plaatsing van oplaadpunten. Waar de installatie van een oplaadpunt voorheen soms wel tien dagen duurde, is dit teruggebracht tot slechts een dagdeel. Niet alleen staat het oplaadpunt sneller in de straat, maar er is ook minder lang overlast voor de buurt tijdens de aanleg.

De verbeteringen komen voort uit de intensieve samenwerking tussen gemeente Amsterdam, Netbeheerder Liander en exploitant van de laadpunten Nuon/Heijmans. In de laatste aanbestedingen voor het openbare oplaadnetwerk en de elektriciteitsaansluitingen staan niet alleen de technische eisen, maar ook doelstellingen op bijvoorbeeld het gebied van service, voorkomen van overlast en de verbetering van het plaatsingsproces. Ook de levering van volledig duurzame lokaal opgewekte energie is een afspraak die volgt uit de aanbesteding.
 
Sinds oktober 2015 is Heijmans de uitvoerder van de herinrichting van het parkeervak, de elektriciteitsaansluiting en de plaatsing van het oplaadpunt. Voorheen waren deze taken verdeeld tussen netbeheerder en installateur. Hierdoor is er bijvoorbeeld veel minder afstemming nodig om werkzaamheden over te dragen en hoeft er geen rekening te worden gehouden met verschillende planningen. Tegelijkertijd is de voorbereidingstijd korter door een wijziging in de WIOR-vergunning (Werken in de Openbare Ruimte), waardoor werkzaamheden flexibeler zijn te plannen.
 
Tot slot kijken Liander en Heijmans bij het opstellen van een inrichtingsplan voor een nieuwe laadlocatie gezamenlijk naar de aanwezigheid van de benodigde netcapaciteit. Zo kan rekening worden gehouden met de toekomstige groei van het oplaadnetwerk en de optimale benutting van de netcapaciteit in een buurt.

Een greep uit ons leveranciersregister​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...