inloggen  |  aanmelden

Plaatsing elektrische laadpalen vereist heldere communicatie

Gepubliceerd op: 12 Juni 2019

De kans is groot dat omwonenden er een mening over hebben als een parkeerplaats wordt aangewezen als plek om een elektrische auto op te laden. Daarom is het belangrijk dat hier duidelijk en helder over gecommuniceerd wordt. Dat neemt veel ruis weg. Deze checklist geeft handvatten. 

Op dit moment hebben de meeste mensen nog een auto die op diesel of benzine rijdt, maar emissieloos rijden is aan een opmars bezig. Dat betekent veranderingen in de publieke ruimte, zoals het plaatsen van laadpalen. Dat gaat soms ten koste van parkeerplekken. Wie omwonenden op de hoogte wil stellen, doet er goed aan om duidelijk te communiceren. Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) stelde naar aanleiding van bijeenkomsten waarbij beleidsmedewerkers ervaring en inzichten deelden, een checklist voor de communicatiestrategie op.
 
De checklist helpt bij het maken van verschillende afwegingen en bewuste keuzes. Zo bepaal je eerst wat de reden is van communiceren en of dat meer is dan de minimale verplichting (de vermelding in de Staatscourant). Vervolgens kun je de insteek van het bericht bepalen. Is dat bijvoorbeeld laadpalen als nieuw fenomeen, of staan er al meerdere in de gemeente? Of speelt duurzaamheid of parkeerbeleid de hoofdrol en moet dat toegelicht worden? Hoe hoger de parkeerdruk, hoe groter de ophef over een afgekruist parkeervak.
 
Na het bepalen van het doel en de invalshoek, geeft de checklist een aantal praktische afwegingen voor het moment van communicatie. Communiceer je bijvoorbeeld per laadpaal of start je als gemeente al een grote campagne op het moment dat er een plankaart is voor mogelijke laadpaalplekken? En hoe breed in de omgeving moeten eigenlijk bewonersbrieven uitgestuurd worden?
 
Handig: in de lijst staan ook verschillende tips en voorbeelden uit de praktijk hoe de gemeenten Almelo, Enschede en Rotterdam het aanpakten. Ga hier naar De checklist.
 
Bron: gemeente.nu

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...