inloggen  |  aanmelden

Wat wilt u leren?

Gepubliceerd op: 24 Oktober 2016

Bent u al voorbereid op uw eindejaarsgesprek? Heeft u uw opleidingswensen al scherp? Waarin wil uw gemeente vooroplopen? Laat u inspireren door onze experts en kies nu uw cursus! Een paar highlights uit het actuele aanbod van PAO Techniek en Management:

  • Kadeconstructies beoordelen voor huidige en toekomstige situaties?
  • Nieuwe technologieën duurzaam implementeren in systemen van verkeersmanagement?
  • Alle kennis om een UAV-GC contract in de uitvoering goed te kunnen managen?
  • Effectief aan de slag met burgerparticipatie?
  • Of openbare ruimte ontwerpen met maximale maatschappelijke baten?
1 en 2 november
Binnenstedelijke kademuren
Kademuren zijn soms wel meer dan 300 jaar oud. Zijn deze constructies nog wel veilig? Ook met een ander gebruik dan waar deze ooit op bedacht zijn? Na deze cursus kunt u alle vragen beantwoorden. Meer info en inschrijven

23 en 29 november
Systemen voor verkeersmanagement
De bestaande systemen voor verkeersmanagement maken plaats voor nieuwe. Bij de implementatie van nieuwe ontwikkelingen en technologieën moet u rekening houden met bestaande functionele systemen. Hoe verhoudt zich dit met mogelijke scenario’s in de (verre) toekomst? En hoe geeft u vorm aan complexe samenwerkingsrelaties binnen de publiek–private dienstenketen? Meer info en inschrijven

7 en 8 december
Van RAW naar UAV-GC
Daadwerkelijk kunnen profiteren van de UAV-GC betekent dat u vroegtijdig over de marktbenadering moet besluiten om niet achteraf met gedetailleerde eisen en voorschriften te eindigen. Wat betekent dit voor de aanpak van een project? Meer info en inschrijven

31 januari, 1 en 2 februari 2017        
Burgerparticipatie bij beheer en inrichting van de openbare ruimte
Beschikt u over de handvatten voor het professionaliseren van burgerparticipatie? In deze cursus leert u onder andere motivatietechnieken voor actieve burgerparticipatie, succesvolle communicatiestrategieën, middelen om burgers te faciliteren bij hun acties en juridische aspecten die van belang zijn. Meer info en inschrijven

10 maart 2017
Ontwerpen met baten in de openbare ruimte
De sleutel tot een ontwerp met hoge maatschappelijke baten in de openbare ruimte zit in het verbeteren van omgevingskwaliteiten waar het slecht mee gesteld is. Alles wat goed is: niets meer aan doen! In deze cursus zoomen we in op  het meetbaar maken van omgevingskwaliteiten en het doorvertalen daarvan naar welzijnsbaten. Meer info en inschrijven

Van ruimtelijke ordening tot persoonlijke vaardigheden
Op welk gebied wilt ú voorloper zijn? PAO Techniek en Management (PAOTM) organiseert korte cursussen in vrijwel alle technische disciplines.

Veel van onze cursussen kan PAOTM ook incompany verzorgen. Zo bent u als gemeente makkelijk en snel weer op de hoogte van de nieuwste technieken. Het volledige aanbod en een overzicht van alle vakgebieden vindt u op: www.paotm.nl  

Vragen? 015 278 46 18 of info@paotm.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...