inloggen  |  aanmelden

Overheidsdienst Groningen per 1 juni van start

Gepubliceerd op: 4 Mei 2015

Groningen veiliger en leefbaarder maken, bewoners ontzorgen bij ingrijpende versterkingsmaatregelen en een heldere procedure ontwikkelen voor het oplossen van conflicten over bijvoorbeeld de afhandeling van schade. Met deze doelstellingen gaat de Overheidsdienst Groningen per 1 juni aan de slag.

De Overheidsdienst wordt gevormd door de Rijksoverheid, de provincie Groningen en 12 Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied. De dienst zal bestaan uit circa 100 medewerkers die zowel in Groningen als in Den Haag voor de Groningers aan de slag gaan. Nationaal Coördinator Hans Alders zal leiding geven aan de Overheidsdienst.
 
De Overheidsdienst zal nog voor het einde van het jaar een vijfjarenplan, Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen, opstellen om de problemen in Groningen gestructureerd, zorgvuldig en voortvarend aan te pakken. Bewoners krijgen via lokale adviesgroepen  een prominente rol bij het opstellen van dit plan. Behalve op herstel, versterking en veiligheid van gebouwen richt dit programma zich ook op het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de regionale economie en duurzaamheid.
 
De Overheidsdienst gaat ervoor zorgen dat zaken als tijdelijke huisvesting bij het versterken van woningen en vergoedingsregelingen voor bewoners op een duidelijke en goede manier worden geregeld. Bewoners krijgen een op een begeleiding van casemanagers, zodat zij worden ontzorgd bij ingrijpende maatregelen. Als woningen worden versterkt, wordt bekeken of deze woningen gelijktijdig verduurzaamd kunnen worden. Ook komt de Overheidsdienst Groningen op korte termijn met een voorstel voor de onafhankelijke bemiddeling bij geschillen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...