inloggen  |  aanmelden

Overheid op zoek naar marktpartijen voor groene stroom

Gepubliceerd op: 23 Augustus 2016

De Rijksoverheid wil de komende jaren 70 procent van haar groene stroom inkopen. De stroom moet komen uit wind- of zonne-energie uit een aantal Europese landen. De overige 30 procent wil het Rijk kopen via losse certificaten van nieuwe Nederlandse windparken of zonne-energieprojecten. Het Rijk verbruikt ongeveer 1000 gigawattuur elektriciteit per jaar. 

Namens alle ministeries organiseert het Rijksvastgoedbedrijf een marktconsultatie om de aanbesteding van de inkoop van groene stroom voor te bereiden. Die aanbesteding gaat over de inkoop van stroom van 2018 tot en met 2021. Uit de consultatie moet blijken of de markt de gevraagde hoeveelheid groene stroom kan leveren en wat de meerprijs is van het gevraagde type certificaten. De marktconsultatie vindt plaats in september, de aanbesteding start naar verwachting in november.
 
Op de langere termijn wil het Rijk alleen elektriciteit kopen die in Nederland zelf duurzaam is opgewekt, zo veel mogelijk op rijksgrond. De komende vier jaar is dat nog niet haalbaar. De jaren 2018-2021 zijn daarom een overgangsperiode. Door 30 procent van de groene stroom te kopen met Nederlandse certificaten, levert het Rijk ook een bijdrage aan het opwekken van duurzame energie in Nederland.

Een greep uit ons leveranciersregister


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...