inloggen  |  aanmelden

Overheid en bedrijfsleven investeren in aanpak waterschaarste

Gepubliceerd op: 17 Mei 2016

Onderzoekers, bedrijven en waterbeheerders zoeken in het STW-programma Water Nexus naar nieuwe oplossingen voor waterschaarste. STW en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben een overeenkomst getekend waarmee het ministerie 1,65 miljoen euro investeert in het programma. Het totale budget voor het programma komt daaruit op 6,1 miljoen euro.

De investering van het ministerie bestaat voor ruim de helft uit bijdragen vanuit lokale overheden. De betrokkenheid van lokale overheden en bedrijven is van groot belang voor het programma. Onderzoekers krijgen daarmee de gelegenheid om concrete gevallen van waterschaarste of verzilting te onderzoeken, en oplossingen voor een duurzame watervoorziening aan te dragen.
 
Zoet water is van cruciaal belang voor onze economie, maar wordt steeds schaarser. Het gebruik van zoet water neemt snel toe, bijvoorbeeld door de bevolkingsgroei en de toenemende vraag van de landbouw en de industrie. Tegelijkertijd dringt steeds meer zout water ons land binnen, niet alleen door het verbruik van zoet water, maar bijvoorbeeld ook door de stijging van de zeespiegel.
 
Tot nu toe zochten overheden en onderzoekers vooral een oplossing in het tegengaan van verzilting, wat uiteindelijk zeer kostbaar en niet duurzaam is. In het onderzoeksprogramma Water Nexus pakken onderzoekers het anders aan. Zij zoeken nieuwe manieren om het watergebruik van de industrie, landbouw, stedelijke gebieden en natuurgebieden op elkaar af te stemmen. Daarin zien de onderzoekers brak water niet langer als bedreiging, maar als bron.
 
Water Nexus omvat vijf onderzoeksprojecten, waarin vijftien promovendi en twee postdocs de komende vijf jaar samenwerken. Het programma wordt gesteund door 25 bedrijven, onderzoeksinstituten en waterbeheerders, die gezamenlijk 3 miljoen euro investeren. Het programma wordt begeleid door STW en staat onder leiding van prof.dr. Huub Rijnaarts, hoogleraar milieu- en water technologie aan de Wageningen UR.

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...