inloggen  |  aanmelden

Overheden moeten serieus aan de slag met luchtbeleid

Gepubliceerd op: 1 Juli 2014

De lucht op veel plekken in Nederland is nog steeds ongezond. Dit blijkt uit metingen die 60 bewonersgroepen samen met Milieudefensie hebben uitgevoerd. Bewoners hebben de luchtvervuiling gemeten op plekken die voor hen belangrijk zijn, zoals op het schoolplein van hun kinderen of in een straat waar ze dagelijks fietsen.
 

Op twaalf plekken overschrijden de concentraties de Europese normen, maar ook op andere plekken wordt de gezondheid van omwonenden niet beschermd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor de meeste meetlocaties ook een vergelijkende luchtkwaliteitsberekening gemaakt met de rekenmodellen van het Rijk. Die berekeningen worden gebaseerd op verkeersgegevens van onder andere gemeenten en vormen het uitgangspunt van het luchtbeleid. Over het algemeen kwamen metingen en berekeningen redelijk overeen, maar op een aantal locaties waren er grote verschillen: de lucht was in werkelijkheid veel viezer dan volgens de berekening. In een aantal gevallen blijkt dat te komen doordat gemeenten niet de juiste verkeersgegevens aanleverden.

“Al jaren hameren wij erop dat gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat zorgvuldiger moeten zijn met het aanleveren van hun data. En steeds blijken er weer een hoop fouten in te zitten. Daardoor lijkt de lucht op papier soms schoner dan in het echt en komt er geen goed beleid om de vervuiling aan te pakken. Burgers blijven dus zitten met ongezonde lucht.” aldus Ivo Stumpe, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie. “Milieudefensie wil dat het Rijk de data goed gaat controleren en sancties oplegt aan overheden die keer op keer creatief of slordig omgaan met hun invoergegevens.”

In 2015 moet Nederland aan de Europese luchtkwaliteitsnormen voldoen. Dat lukt alleen als gemeenten nu komen met hele stevige maatregelen, zoals het direct invoeren van milieuzones voor alle oude diesels in alle grote steden, lagere maximumsnelheden op de smerigste plekken en versnelde introductie van elektrische voertuigen. Milieudefensie benadert de komende maanden de nieuwe gemeenteraden om te kijken wat die van plan zijn om de normen te halen. In 2015 start een nieuwe meetcampagne op plekken waar de normen naar verwachting zullen worden overschreden.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...