inloggen  |  aanmelden

Opbrengst gemeentelijke heffingen stijgt boven de 9 miljard

Gepubliceerd op: 21 December 2015

De opbrengst van de gemeentelijke heffingen groeit naar verwachting in 2016 met 2,3 procent tot meer dan 9 miljard euro. Van de drie omvangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de ozb het meest, gevolgd door de rioolheffingen. De begrote opbrengst van de reinigingsheffingen daalt licht. Dit meldt CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen 2016.

De ozb en de riool- en reinigingsheffingen zijn goed voor ruim 7 miljard euro, ongeveer driekwart van de gemeentelijke heffingen. Gemeenten begroten voor 2016 bijna 3,8 miljard euro aan inkomsten uit de ozb, een stijging van 2,9 procent ten opzichte van 2015. Dit is een relatief beperkte stijging. In de laatste vijf jaar namen de ozb-opbrengsten gemiddeld met 4,3 procent toe. Vijf jaar geleden inden gemeenten nog 8 miljard aan heffingen.
 
De rioolheffingen brengen in 2016 naar verwachting 1,6 miljard euro op, ruim 2 procent meer dan in 2015. In de afgelopen vijfentwintig jaar is de stijging van de rioolheffingen niet zo laag geweest. De afgelopen jaren stegen de rioolheffingen al minder hard dan daarvoor. Dit komt vooral doordat steeds meer gemeenten de kosten van het riool al bijna volledig dekken uit de opbrengst van de rioolheffing en gemeenten niet extra mogen innen. Over de afgelopen 25 jaar bedraagt de gemiddelde stijging bijna 8 procent.
 
De begrote opbrengst aan reinigingsheffingen daalt in 2016 met een half procent tot 1,7 miljard euro. Reinigingsheffingen dalen al enige jaren licht door een efficiëntere inzameling en verwerking van het afval. Van de kleinere belastingen die gemeenten heffen stijgt de zogeheten precariobelasting met bijna 27 procent  het meest en komt in 2016 uit op 0,2 miljard euro. Gemeenten kunnen deze belasting heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de grond. De forse toename is in lijn met de opbrengstontwikkeling in de laatste jaren. In vijf jaar is de begrote opbrengst aan precariobelasting verdubbeld. Deze toename hangt vooral samen met de groei van het aantal gemeenten dat precariobelasting heft op ondergrondse kabels en leidingen en met de verhoging van tarieven daarvan.
 
Voor de inkomsten uit toeristenbelasting, eveneens een in omvang kleinere heffing, verwachten de gemeenten voor 2016 een stijging van 8,5 procent. In 2015 bedroeg de verwachte groei nog 2,3 procent. Met het aantrekken van de economie groeit ook het toerisme sterker. De begrote opbrengst van de bouwleges blijft ten opzichte van 2015 met bijna 0,4 miljard euro nagenoeg onveranderd (+0,1 procent). Deze minimale stijging volgt na jaren van dalende opbrengsten uit bouwvergunningen. De bouwactiviteiten zijn aan het aantrekken en de verwachting bij gemeenten is dat dit zal doorzetten in 2016.

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...