inloggen  |  aanmelden

Oorzaak vervuilde grond raadsel voor Deventer

Gepubliceerd op: 1 Februari 2019

Uit het antwoord op vragen van de raadsfractie van Groenlinks in de IJsselstad blijkt dat de gemeente Deventer niet weet hoe het kan dat de dekgrond van het gesaneerde terrein van een voormalige vuilstort zwaar vervuild is. 
 

Momenteel wordt het terrein klaargemaakt voor de bouw van een groot recyclingcentrum van de gemeentelijke afvalverwerker Circulus-Berkel. Het terrein ligt echter al vele jaren braak. De vervuilde locatie werd in 1993 geïsoleerd door het aanbrengen van damwanden en afdekking rondom de vervuilde grond. In 2008 werd er een leeflaag van grond aangebracht.

De raadsvragen werden gesteld naar aanleiding van een eerder artikel in De Stentor. De krant had geconstateerd dat er tijdens de werkzaamheden op het terrein water van het terrein direct op het riool werd geloosd. Uit onderzoek was al eerder gebleken dat ook de 10 jaar oude leeflaag op het terrein inmiddels zwaar vervuild is met het giftige hexochloorcyclohexaan (HCH). 
 
Maar volgens het gemeentebestuur is er geen sprake van illegale lozing van grondwater. 'Wel is er regenwater c.q. oppervlaktewater geloosd dat in aanraking is geweest met verontreinigde grond.' De aannemer had dat wel moeten melden, stelt de gemeente. Toch betekent de vervuiling volgens hen niet dat het gevolgen heeft voor het gebruik van het terrein. De nieuwbouw van bebouwing en verharding geldt immers ook als afdekking van de vervuilde grond.
 
 Bron: binnenlandsbestuur.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...