inloggen  |  aanmelden

Ook APK-keuring voor gebouwen nodig

Gepubliceerd op: 13 December 2011

De Vereniging van Nederlandse Constructeurs (VNconstructeurs) zou graag zien dat er ook voor gebouwen een verplichte ‘APK-keuring’ kwam. Hoewel eigenaren wettelijk verplicht zijn om gebouwen te onderhouden, gebeurt dat niet altijd afdoende. Dat leidt soms tot gevaarlijke situaties.

 

Het neerstorten van een galerij in Leeuwarden in mei dit jaar en het recent verzakken van een winkelcentrum in Heerlen zijn voorbeelden van wat er mis kan gaan als verouderde gebouwen niet goed onderhouden worden. Volgens VNconstructeurs vormen vooral de tienduizenden gebouwen uit de jaren vijftig en zestig een risico. Voorzitter ir. Johan Galjaard: "De neergestorte galerij in Leeuwarden en de problemen in Heerlen laten zien dat veiligheid niet vanzelfsprekend is." Hoewel er dus een wettelijke onderhoudsplicht bestaat, zijn er nauwelijks regels, toezicht en sancties vastgelegd. Een oplossing zou zijn om een verplichte jaarlijkse keuring in te stellen, zo meent de vereniging. Die keuringen kunnen zichtbare en onzichtbare gebreken aan het licht brengen zoals verouderd schilderwerk en, veel belangrijker nog, verzwakte draagconstructies.

Galjaard benadrukt de ernst van het probleem: "Onderzoek in Den Haag in 2009 leerde dat toen alleen al in die gemeente 500 gebouwen met twijfelachtige gevels stonden, zo stelde de VROM-Inspectie. In heel Nederland lopen naar schatting enkele tienduizenden woon- en
utiliteitsgebouwen uit de jaren vijftig en zestig gevaar. Als de overheid vindt dat burgers moeten worden beschermd tegen ondeugdelijke auto's, moet dat zeker óók tegen neerstortende galerijen en instortende parkeergarages." VNconstructeurs ziet het niet als noodzakelijk dat de overheid de APK-keuring voor gebouwen uitvoert. Wel zou het Rijk moeten vastleggen aan welke constructieve eisen gebouwen precies moeten voldoen, hoe vaak dat gecontroleerd moet worden en wat de sancties zijn bij overtreding.

Bron: VNconstructeurs


Een greep uit ons leveranciersregister​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...