inloggen  |  aanmelden

Onderzoek naar alternatieven voor gemeentelijk legesstelsel

Gepubliceerd op: 12 Mei 2014

Er komt een onderzoek naar alternatieven voor de financiering van de gemeentelijke taken voor omgevingsvergunningen en bijbehorende handhaving. Door ingrijpende veranderingen op dit gebied hebben meerdere gemeentes te maken met een financieringsvraagstuk.
 

In het onderzoek staat de vraag centraal hoe de werkzaamheden voor vergunningen en toezicht bekostigd kunnen worden als het huidige legesstelsel geen reële inkomensbron meer is. Het stelsel waarbij gemeenten leges vragen voor dienstverlening rond vergunningen en handhaving knelt en het werkveld is sterk in beweging. Dit komt door:
  • een sterke afname van grootschalige bouwactiviteiten en een toename van vergunningsvrije activiteiten;
  • hogere kwaliteitseisen aan Bouw- en Woningtoezicht;
  • plannen voor verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw. Daarvoor worden de komende tijd werkzaamheden verplaatst om het bouwtechnische aspect van bouwwerken te borgen van de overheid naar de markt.
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de studie uitgezet samen met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, de VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De resultaten worden deze zomer opgeleverd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ecorys en Senze.
 

Een greep uit ons leveranciersregisterTensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...