inloggen  |  aanmelden

Onderzoek naar alternatieve locaties voor windturbines regio Rotterdam

Gepubliceerd op: 10 Augustus 2015

De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. Dit om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Als blijkt dat deze locaties geschikt zijn kunnen Provinciale Staten ze opnemen in een herziene Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). 

Medio 2012 sloten de provincie en de toenmalige stadsregio Rotterdam een convenant voor de realisatie van minimaal 150 MW opgesteld vermogen aan windenergie. Tijdens de uitvoering van het convenant is door betrokken gemeenten geconstateerd dat een deel van de in het convenant aangewezen locaties om technische redenen minder turbines kunnen herbergen dan gepland. Hierdoor zijn alternatieve locaties nodig om de afgesproken opgave te halen.
 
Met de betrokken gemeenten en marktpartijen is een lijst van alternatieve locaties opgesteld, die nu worden onderzocht. Het gaat om 32 alternatieve locaties in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nisserwaard, Rotterdam, Ridderkerk, Schiedam en Vlaardingen.
 
Een deel van de locaties uit het convenant is vorig jaar al opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Van de oorspronkelijke locaties uit het convenant tellen de kansrijke locaties op tot ongeveer 80 MW. Een deel daarvan wordt planologisch voorbereid, staat in bestemmingsNOTplannen of is al gerealiseerd. Voor de realisatie van deze locaties zijn gemeenten samen met initiatiefnemers aan zet. Om te komen tot de afgesproken 150 MW moeten de alternatieve locaties zorgen voor een minimaal te realiseren opgesteld vermogen van 70 MW.

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...