inloggen  |  aanmelden

Ondersteuning voor krimpgebieden Groningen

Gepubliceerd op: 5 Juni 2014

In Groningen is 4,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten in het kader van leefbaarheid in de drie krimpregio's van de provincie. Het gaat om projecten in de Eemsdelta (ca. 3,3 miljoen euro), Oost Groningen (ca. 750.000 euro) en De Marne (15.000 euro). Het geld is afkomstig van de gemeenten, van het Rijk en van de provincie.
 

De provincie heeft tot 2020 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de krimpgebieden Eemsdelta, Oost Groningen en De Marne helpen in stand te houden of te verbeteren. De subsidies die nu zijn toegekend vormen de eerste ronde van 2014. In de jaren 2011-2013 zijn al in totaal meer dan 90 projecten gesubsidieerd. De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid als gevolg van de bevolkingsdaling op terreinen als wonen, zorg, onderwijs cultuur, gezondheid, kwetsbare groepen en voorzieningen.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...