inloggen  |  aanmelden

Ondersteuning voor krimpgebieden Groningen

Gepubliceerd op: 5 Juni 2014

In Groningen is 4,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten in het kader van leefbaarheid in de drie krimpregio's van de provincie. Het gaat om projecten in de Eemsdelta (ca. 3,3 miljoen euro), Oost Groningen (ca. 750.000 euro) en De Marne (15.000 euro). Het geld is afkomstig van de gemeenten, van het Rijk en van de provincie.
 

De provincie heeft tot 2020 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de krimpgebieden Eemsdelta, Oost Groningen en De Marne helpen in stand te houden of te verbeteren. De subsidies die nu zijn toegekend vormen de eerste ronde van 2014. In de jaren 2011-2013 zijn al in totaal meer dan 90 projecten gesubsidieerd. De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid als gevolg van de bevolkingsdaling op terreinen als wonen, zorg, onderwijs cultuur, gezondheid, kwetsbare groepen en voorzieningen.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...