inloggen  |  aanmelden

Noord-Holland zoekt locaties voor windturbines

Gepubliceerd op: 16 September 2014

De provincie Noord-Holland is op zoek naar een aantal locaties voor nieuwe windturbines. De aan te wijzen locaties zullen met name in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en het Noordzeekanaalgebied komen te liggen.

De provincie Noord-Holland moet van het Rijk in totaal 685,5MW aan windenergie ruimtelijk mogelijk maken. Naast het Windpark Wieringermeer en de bestaande turbines moet er nog ruimte gezocht worden voor een resterende opgave van 105,5 MW netto. Uitgangspunt daarbij is onder andere dat voor elke nieuwe turbine twee verouderde turbines weggehaald worden en dat de windturbines worden geclusterd in lijnopstellingen van minimaal zes. Het vermogen mag daarbij toenemen. De provincie onderzoekt momenteel op welke locaties dergelijke clusteropstellingen mogelijk zijn.
 
Begin april publiceerde de provincie een drietal conceptkaarten van Noord-Holland waarop is aangegeven waar windturbines in het kader van het herstructureringsprogramma mogelijk wel en niet geplaatst kunnen worden. Een groot deel van de provincie viel daarmee als zoeklocatie direct af. De overgebleven locaties zijn in de milieueffectrapportage (MER) nader onderzocht en beoordeeld op onderwerpen zoals het effect van windturbines op de flora en fauna, het aantal woningen dat met geluid of slagschaduw te maken krijgt en het effect op toerisme of landbouw. Op basis van de MER is gekeken naar locaties die op het gebied van leefomgeving, natuur en landschap het beste uit de bus komen.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...