inloggen  |  aanmelden

Nijmegen van start met onderzoek naar stadscentrum

Gepubliceerd op: 28 Oktober 2014

Zaterdag 25 oktober is in Nijmegen het tweejaarlijkse onderzoek `Stadscentrummonitor' van start gegaan. In de binnenstad van Nijmegen stellen enquêteurs namens de gemeente aan passanten vragen over hun bezoek aan het stadscentrum. Voor het huidige gemeentebestuur is het aantrekkelijker maken van de binnenstad een belangrijk aandachtspunt.

Met dit onderzoek meet de gemeente Nijmegen de waardering van de bezoekers voor de binnenstad en wordt de invloed van nieuwe ontwikkelingen, zoals de oplevering van het verbouwde Plein 1944, op de voet gevolgd. Het onderzoek onder de binnenstadbezoekers loopt door tot half november.
 
Behalve van enquêtegegevens maakt de gemeente voor de monitor ook gebruik van gegevens over de leegstand, de werkgelegenheid en de drukte in de binnenstad. Dat alles geeft een compleet beeld van de ontwikkelingen in het stadscentrum. De Stadscentrummonitor wordt sinds 1996 tweejaarlijks uitgevoerd, waardoor ook de invloed van langer lopende gebeurtenissen als de economische crisis duidelijk in beeld gebracht kan worden. De resultaten van de Stadscentrummonitor zijn belangrijk voor het te voeren beleid. Voorjaar 2015 zullen ze bekend zijn.

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...